• Alles voor jouw opleiding
 • Ook 2e hands studieboeken

Verkoopvoorwaarden

Algemeen

 • Deze Voorwaarden verkopen studieboeken (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder aanbod tot verkoop van studieboeken en op iedere overeenkomst tussen de aanbieder van de studieboeken en STS B.V. (hierna “Studers”).
 • De mogelijkheid om studieboeken aan te bieden en te verkopen aan Studers geldt alleen voor studenten/consumenten. Studenten/consumenten (aanbieders) zijn natuurlijke personen die niet handelen uit hoofde van een beroep of bedrijf.
 • Het aanbieden van 2e hands boeken is zowel als propositie en proces bedoeld voor consumenten. Om vanuit een bedrijf of beroep gebruik te kunnen maken van het aanbieden en verkopen van 2e hands studieboeken aan Studers, kan het aanbod kenbaar worden gemaakt aan Studers via het volgende email adres: inkoop@studers.nl.

Proces

 • Op het moment dat je de gegevens hebt ingevuld op de website en je boeken waarde hebben, dan word je geïnformeerd over het verzenden van de boeken naar Studers. Het verzenden van de boeken betekent niet dat er een verkoopovereenkomst is.
 • Verstuur het boek met verkoopbon zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 dagen na het aanmaken van de verkoopbon naar het aangegeven adres. Bij te laat ontvangst kan Studers het boek te weigeren. Studers houdt rekening met de benodigde verzendtijd.
 • Studieboeken die je wilt verkopen aan Studers moeten in goede staat zijn, en bevatten geen:
  • Missende, kapotte of gescheurde pagina’s
  • Missende, kapotte of gekopieerde bijlagen (zoals woordenlijsten of Dvd’s)
  • Vlekken of waterschade
  • Beschreven of gemarkeerde pagina’s
  • Andere significante schade
 • Na ontvangst van de studieboeken besluit Studers of ze de aangeboden studieboeken koopt. Daarvoor beoordeelt Studers de ontvangen studieboeken op bovenstaande voorwaarden. Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden de aangeboden studieboeken niet geaccepteerd en koopt Studers de aangeboden studieboeken niet in. Over de beoordeling van de studieboeken door Studers kan niet worden gereclameerd.
 • Daarnaast kan Studers er altijd voor kiezen aangeboden studieboeken niet in te kopen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de aangeboden studieboeken minder courant zijn, of omdat Studers op dat moment voldoende exemplaren in voorraad heeft.

Verkoop

 • De overeenkomst van de verkoop van studieboeken komt tot stand nadat Studers de aangeboden studieboeken heeft geaccepteerd door het betalen van het bedrag waarvoor de betreffende boeken zijn getaxeerd op Studers.nl. Studers streeft er in dat geval naar om het bedrag binnen 7 dagen na acceptatie van de boeken te betalen of te verrekenen met een eventueel openstaand saldo.
 • Indien Studers de aangeboden studieboeken niet koopt, ontstaat er geen overeenkomst. De studieboeken worden dan teruggestuurd of weggegooid, zoals aangegeven in het aanbiedingsproces.
 • Alleen studieboeken die zijn verstuurd of ingeleverd met een volledig ingevuld en geldige verkoopbon worden in behandeling genomen. Studieboeken die niet op de verkoopbon staan vermeld worden niet geaccepteerd.