• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Verkoopvoorwaarden

Deze Voorwaarden verkopen studieboeken (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder aanbod tot verkoop van studieboeken en op iedere overeenkomst tussen de aanbieder van de studieboeken en Studystore.

De mogelijkheid om studieboeken aan te bieden en te verkopen aan Studystore geldt alleen voor studenten/consumenten. Consumenten/studenten (aanbieders) zijn natuurlijke personen die niet handelen uit hoofde van een beroep of bedrijf.

Het aanbieden van 2e hands boeken is zowel als propositie en proces bedoeld voor consumenten. Om vanuit een bedrijf of beroep gebruik te kunnen maken van het aanbieden en verkopen van 2e hands studieboeken aan Studystore, kan het aanbod kenbaar worden gemaakt aan Studystore via het volgende e-mailadres: marketing@studystore.nl.

De overeenkomst van de verkoop van studieboeken komt tot stand nadat Studystore de aangeboden studieboeken heeft geaccepteerd door het betalen van het bedrag waarvoor de betreffende boeken zijn getaxeerd op studystore.nl. De verkoopbon is nog geen verkoopovereenkomst.

Alleen studieboeken die zijn verstuurd of ingeleverd met een volledig ingevulde en geldige verkoopbon of met het nummer van de verkoopbon op de verzenddoos worden in behandeling genomen. Als de student alleen het nummer op de verzenddoos schrijft en geen geprinte bon toevoegt aan de verzenddoos, dan kan Studers helaas niet de boeken terugsturen die niet worden geaccepteerd (ook al heeft de student in het verkoopproces voor deze optie gekozen). Studieboeken die niet op de verkoopbon staan vermeld worden niet geaccepteerd en worden vernietigd.

Voordat Studystore kan besluiten om de aangeboden studieboeken te kopen, worden de boeken gestuurd naar onderstaand (gratis als je met PostNL verstuurt) antwoordnummer of ingeleverd bij 1 van de Studystore winkels:
       STS B.V.
       Inname 2e-hands
       Antwoordnummer 123
      7800 VB Emmen

Studieboeken die je wilt verkopen aan Studystore moeten in goede staat zijn, en bevatten geen:

  • Missende, kapotte of gescheurde pagina’s
  • Missende, kapotte of gekopieerde bijlagen (zoals woordenlijsten of DVD’s)
  • Vlekken of waterschade
  • Beschreven pagina’s
  • Andere significante schade

Studystore beoordeelt de ontvangen studieboeken op bovenstaande voorwaarden. Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden de aangeboden studieboeken niet geaccepteerd en koopt Studystore de aangeboden studieboeken niet in. Over de beoordeling van de studieboeken door Studystore kan niet worden gereclameerd.

De aanbieder heeft op de verkoopbon aangegeven of hij de niet geaccepteerde boeken terug wil hebben. De verzendkosten voor retourzending worden in deze gevallen met de aanbieder verrekend. De boeken worden teruggestuurd naar de aanbieder, mits er een volledig en correct adres bekend is.

Daarnaast kan Studystore er altijd voor kiezen aangeboden studieboeken niet in te kopen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de aangeboden studieboeken minder courant zijn, omdat Studystore op dat moment voldoende exemplaren op voorraad heeft of om andere redenen.

Wanneer Studystore de aangeboden studieboeken koopt, dan wordt het bedrag betaald. Studystore streeft er in dat geval naar om het bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de boeken te betalen.

Indien Studystore de aangeboden studieboeken niet wil kopen, ontstaat er geen verkoopovereenkomst.

Het risico van beschadiging of vermissing berust bij de aanbieder. Tip: als je de studieboeken naar ons verstuurt, bewaar dan het verzendbewijs.

Studystore doet aangifte bij de politie indien de aangeboden boeken onrechtmatig zijn verkregen.

Heb je een boek zonder bod?

We kopen veel boeken van je terug, maar niet alles. De lijst met boeken verschilt per dag en is afhankelijk van vraag, aanbod en onderwijsperiode. Probeer het dus later nog eens!
Verouderde edities of boeken met persoonlijke digitale content kopen wij niet terug.