• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Maatschappelijk Verantwoord Hoe Zo

Hupkes, S.

9789001788506 - Maatschappelijk Verantwoord Hoe Zo
2e hands

Artikelomschrijving

In Maatschappelijk verantwoord Hoe? Zo! gaat het om het morele oordeelvermogen in de beroepspraktijk. In ieder beroep word je vroeg of laat geconfronteerd met morele vragen en dilemma's. Van professionals verwachten we dat ze in staat zijn om hun uiteindelijke keuzes te verantwoorden. Of zoals verwoord in de Europese standaards voor Hoger Onderwijs: een afgestudeerde "is in staat om relevante gegevens te verzamelen met het doel een oordeel te vormen dat mede is gebaseerd op het afwegen van ethische aspecten". Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat het bij morele oordeelvorming, ook al verschillen de beroepscontexten, in de kern draait om een aantal universele begrippen uit de ethiek, zoals: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en morele moed. Steeds vaker en steeds indringender worden beroepsgroepen aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat zij rekening houden met alle betrokken partijen. Een greep uit de thema's die aan de orde komen zijn: - (Maatschappelijke) verantwoordelijkheid - Morele dilemma's - Beroepscodes - Opkomst van de bedrijfsethiek - Normen, waarden en bedrijfscultuur - Voorbeeldgedrag van leidinggevenden - Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit, People, Planet Het boek behandelt een aantal instrumenten om ruimte voor morele oordeelsvorming in arbeidsorganisaties en beroepssituaties te creëren nl. principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veranderen van de bedrijfscultuur door leiderschap en beroepscodes en bedrijfscodes. Het boek sluit goed aan bij het Basisboek ethiek en vervangt het boek Ethiek in organisaties van dezelfde auteur.

Specificaties

Auteur Hupkes, S.
ISBN/EAN 9789001788506
Druk 2
€ 35,95
Verwachte bezorgdatum: 24-08

Artikelomschrijving

In Maatschappelijk verantwoord Hoe? Zo! gaat het om het morele oordeelvermogen in de beroepspraktijk. In ieder beroep word je vroeg of laat geconfronteerd met morele vragen en dilemma's. Van professionals verwachten we dat ze in staat zijn om hun uiteindelijke keuzes te verantwoorden. Of zoals verwoord in de Europese standaards voor Hoger Onderwijs: een afgestudeerde "is in staat om relevante gegevens te verzamelen met het doel een oordeel te vormen dat mede is gebaseerd op het afwegen van ethische aspecten". Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat het bij morele oordeelvorming, ook al verschillen de beroepscontexten, in de kern draait om een aantal universele begrippen uit de ethiek, zoals: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en morele moed. Steeds vaker en steeds indringender worden beroepsgroepen aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat zij rekening houden met alle betrokken partijen. Een greep uit de thema's die aan de orde komen zijn: - (Maatschappelijke) verantwoordelijkheid - Morele dilemma's - Beroepscodes - Opkomst van de bedrijfsethiek - Normen, waarden en bedrijfscultuur - Voorbeeldgedrag van leidinggevenden - Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit, People, Planet Het boek behandelt een aantal instrumenten om ruimte voor morele oordeelsvorming in arbeidsorganisaties en beroepssituaties te creëren nl. principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veranderen van de bedrijfscultuur door leiderschap en beroepscodes en bedrijfscodes. Het boek sluit goed aan bij het Basisboek ethiek en vervangt het boek Ethiek in organisaties van dezelfde auteur.

Specificaties

Auteur Hupkes, S.
ISBN/EAN 9789001788506
Druk 2