• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht

Hout, M.B.A. van

9789012392211 - Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht
2e hands

Artikelomschrijving

Mediation is een alternatieve vorm van confl icthantering die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw sterk in opkomst is. In steeds meer landen en in een toenemend aantal rechtsgebieden wordt mediation ingezet als confl icthanteringsmiddel. In het Nederlandse fi scale recht wordt mediation aangeboden door de Belastingdienst. Verder biedt de rechterlijke macht mediation aan naast rechtspraak waardoor fi scale beroepszaken eveneens kunnen worden verwezen naar mediation. Thans ligt er een wetsvoorstel om (fi scale) mediation wettelijk te verankeren in het Nederlandse rechtsstelsel. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre mediation kan functioneren in het fi scale recht. Het onderzoek is verricht vanuit drie verschillende invalshoeken. * De eerste invalshoek analyseert de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de functionaliteit van mediation als confl icthanteringsmiddel in het fi scale recht. * De tweede invalshoek beoordeelt in hoeverre het fi scale recht inbreuk maakt op de basisprincipes en kenmerken van mediation. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: in hoeverre is in het fi scale recht ruimte voor de zogenoemde werkelijke (individuele) belangen van belastingplichtigen? En, in hoeverre kan een tussenpartijdige vorm van confl icthantering worden ingezet bij confl icten waarbij één partij doorgaans machtiger is dan de andere partij? * De derde invalshoek onderzoekt wat de juridische gevolgen zijn als een confl icthanteringssysteem dat vooral een civielrechtelijk karakter heeft, wordt geïmplementeerd in het fi scale recht. Kan bijvoorbeeld door middel van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsplicht in rechte worden afgedwongen van de Belastingdienst? Deze drie invalshoeken geven antwoord op de vraag in hoeverre mediation in het fi scale recht een functioneel confl icthanteringssysteem is. Bij de beantwoording van deze vraag zijn theoretische, rechtsvergelijkende (Verenigde Staten en Canada) en empirische onderzoeksmethoden toegepast.

Specificaties

Auteur Hout, M.B.A. van
ISBN/EAN 9789012392211
Druk 1
€ 71,42
Verwachte bezorgdatum: 04-11

Artikelomschrijving

Mediation is een alternatieve vorm van confl icthantering die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw sterk in opkomst is. In steeds meer landen en in een toenemend aantal rechtsgebieden wordt mediation ingezet als confl icthanteringsmiddel. In het Nederlandse fi scale recht wordt mediation aangeboden door de Belastingdienst. Verder biedt de rechterlijke macht mediation aan naast rechtspraak waardoor fi scale beroepszaken eveneens kunnen worden verwezen naar mediation. Thans ligt er een wetsvoorstel om (fi scale) mediation wettelijk te verankeren in het Nederlandse rechtsstelsel. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre mediation kan functioneren in het fi scale recht. Het onderzoek is verricht vanuit drie verschillende invalshoeken. * De eerste invalshoek analyseert de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de functionaliteit van mediation als confl icthanteringsmiddel in het fi scale recht. * De tweede invalshoek beoordeelt in hoeverre het fi scale recht inbreuk maakt op de basisprincipes en kenmerken van mediation. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: in hoeverre is in het fi scale recht ruimte voor de zogenoemde werkelijke (individuele) belangen van belastingplichtigen? En, in hoeverre kan een tussenpartijdige vorm van confl icthantering worden ingezet bij confl icten waarbij één partij doorgaans machtiger is dan de andere partij? * De derde invalshoek onderzoekt wat de juridische gevolgen zijn als een confl icthanteringssysteem dat vooral een civielrechtelijk karakter heeft, wordt geïmplementeerd in het fi scale recht. Kan bijvoorbeeld door middel van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsplicht in rechte worden afgedwongen van de Belastingdienst? Deze drie invalshoeken geven antwoord op de vraag in hoeverre mediation in het fi scale recht een functioneel confl icthanteringssysteem is. Bij de beantwoording van deze vraag zijn theoretische, rechtsvergelijkende (Verenigde Staten en Canada) en empirische onderzoeksmethoden toegepast.

Specificaties

Auteur Hout, M.B.A. van
ISBN/EAN 9789012392211
Druk 1