• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2021

Boer, M.H. de; Hammerstein, A.; Hermans, R.M. & Visser, D.

9789012404754 - Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2021
2e hands

Artikelomschrijving

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar in twee delen op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Uitgangspunt is de wetgeving die geldt in geval van niet-digitaal procederen. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven. Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat. In deze 2021-editie, bestaande uit twee losse delen, zijn de meest relevante artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort: Rv) opgenomen, inclusief de Wet herziening beslag- en executierecht. Hierbij wordt uitgegaan van niet digitaal procederen, zoals geldend sinds de Spoedwet KEI. De wetteksten en bijbehorende commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen

Specificaties

Auteur Boer, M.H. de; Hammerstein, A.; Hermans, R.M. & Visser, D.
ISBN/EAN 9789012404754
Druk 1
€ 299,00
Verwachte bezorgdatum: 24-09

Artikelomschrijving

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar in twee delen op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Uitgangspunt is de wetgeving die geldt in geval van niet-digitaal procederen. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven. Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat. In deze 2021-editie, bestaande uit twee losse delen, zijn de meest relevante artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort: Rv) opgenomen, inclusief de Wet herziening beslag- en executierecht. Hierbij wordt uitgegaan van niet digitaal procederen, zoals geldend sinds de Spoedwet KEI. De wetteksten en bijbehorende commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen

Specificaties

Auteur Boer, M.H. de; Hammerstein, A.; Hermans, R.M. & Visser, D.
ISBN/EAN 9789012404754
Druk 1