• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Chemiekaartenboek 2020

SDU Uitgevers

9789012405355 - Chemiekaartenboek 2020

Artikelomschrijving

Toxic Chemiekaartenboek® 2020. Met de 35ste editie van Toxic Chemiekaarten® beschikt u ook in 2020 over de meest actuele gegevens en adviezen om op veilige wijze te kunnen werken met chemische stoffen. Aan het einde van elk jaar verschijnt een nieuwe editie van chemiekaarten met de meest recente gegevens; ook dit jaar zijn een aantal belangrijke wijzigingen verwerkt. Het werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten® in voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Toxic Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. In de 35ste editie van Toxic Chemiekaarten® zijn 229 verschillende kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. De wijzigingen in het kort: De meest recente wettelijke grenswaarden en/of interventiewaarden zijn in de kaarten verwerkt. De veranderingen in de 13e aanpassing op de CLP etikettering (Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018) die vanaf 1 mei 2020 van kracht is, zijn verwerkt in de aangepaste kaarten. De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen (2 juli 2019) en daar waar noodzakelijk, zijn de kaarten aangepast. Tot slot zijn bij de aangepaste kaarten, indien noodzakelijk, de laatste gegevens van de volledige geregistreerde stoffen volgens de REACH-wetgeving in het boek opgenomen. Toxic Chemiekaarten® 2020 geeft duidelijkheid over de gevaren van chemische stoffen Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens. U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten. Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts. Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaar eigenschappe

Specificaties

Auteur SDU Uitgevers
ISBN/EAN 9789012405355
Druk 35
€ 898,00
Verwachte bezorgdatum: 04-03

Artikelomschrijving

Toxic Chemiekaartenboek® 2020. Met de 35ste editie van Toxic Chemiekaarten® beschikt u ook in 2020 over de meest actuele gegevens en adviezen om op veilige wijze te kunnen werken met chemische stoffen. Aan het einde van elk jaar verschijnt een nieuwe editie van chemiekaarten met de meest recente gegevens; ook dit jaar zijn een aantal belangrijke wijzigingen verwerkt. Het werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen vraagt om betrouwbare informatie. En dat is precies waarin Toxic Chemiekaarten® in voorziet. U weet hierdoor zeker dat u bijvoorbeeld bij calamiteiten beschikt over de juiste actuele stof- en veiligheidsinformatie. Toxic Chemiekaarten® bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. In de 35ste editie van Toxic Chemiekaarten® zijn 229 verschillende kaarten bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. De wijzigingen in het kort: De meest recente wettelijke grenswaarden en/of interventiewaarden zijn in de kaarten verwerkt. De veranderingen in de 13e aanpassing op de CLP etikettering (Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018) die vanaf 1 mei 2020 van kracht is, zijn verwerkt in de aangepaste kaarten. De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen (2 juli 2019) en daar waar noodzakelijk, zijn de kaarten aangepast. Tot slot zijn bij de aangepaste kaarten, indien noodzakelijk, de laatste gegevens van de volledige geregistreerde stoffen volgens de REACH-wetgeving in het boek opgenomen. Toxic Chemiekaarten® 2020 geeft duidelijkheid over de gevaren van chemische stoffen Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens. U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten. Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts. Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaar eigenschappe

Specificaties

Auteur SDU Uitgevers
ISBN/EAN 9789012405355
Druk 35