• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

9789012406949 - Rechtspraak Burgerlijk procesrecht
2e hands

Artikelomschrijving

De jurisprudentiebundel Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. Iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. De lezer is zodoende direct op de hoogte van de informatie die over het desbetreffende onderwerp is verschenen. In deze 11e druk is de jurisprudentie verwerkt tot 1 juni 2021. De redactie heeft getracht in Rechtspraak Burgerlijk procesrecht de meest relevante jurisprudentie van de Hoge Raad op de verschillende deelgebieden van ons burgerlijk procesrecht bijeen te brengen. Uitgangspunt is geweest om in iets meer dan honderd uitspraken de fundamenten van het burgerlijk procesrecht te schetsen. Bij de selectie is in het algemeen de voorkeur gegeven aan jongere jurisprudentie en is getracht een evenwichtige spreiding over de diverse thema?s te bereiken. Behalve uitspraken van de Hoge Raad zijn ook de voor dit rechtsgebied meest relevante uitspraken van supranationale rechtscolleges opgenomen. Ook voor het burgerlijk procesrecht geldt immers dat colleges in Brussel, Luxemburg en Straatsburg soms de toon zetten. Wie geen kennisneemt van dergelijke uitspraken, kan van een koude kermis thuiskomen. Rechtspraak Burgerlijk procesrecht omvat de volgende thema?s (incl. diverse sub thema?s): Bevoegdheid; Bewijsrecht; Bijzondere procedures; Dagvaardingsprocedure; Executie- en beslagrecht; Particuliere rechtspleging; Rechtsmiddelen. De bundel is bij uitstek geschikt voor het universitaire onderwijs in de bachelor- en masterfase: voor de docent én voor de (gevorderde) student die

Specificaties

ISBN/EAN 9789012406949
Druk 11
€ 59,80
Verwachte bezorgdatum: 16-08

Artikelomschrijving

De jurisprudentiebundel Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. Iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. De lezer is zodoende direct op de hoogte van de informatie die over het desbetreffende onderwerp is verschenen. In deze 11e druk is de jurisprudentie verwerkt tot 1 juni 2021. De redactie heeft getracht in Rechtspraak Burgerlijk procesrecht de meest relevante jurisprudentie van de Hoge Raad op de verschillende deelgebieden van ons burgerlijk procesrecht bijeen te brengen. Uitgangspunt is geweest om in iets meer dan honderd uitspraken de fundamenten van het burgerlijk procesrecht te schetsen. Bij de selectie is in het algemeen de voorkeur gegeven aan jongere jurisprudentie en is getracht een evenwichtige spreiding over de diverse thema?s te bereiken. Behalve uitspraken van de Hoge Raad zijn ook de voor dit rechtsgebied meest relevante uitspraken van supranationale rechtscolleges opgenomen. Ook voor het burgerlijk procesrecht geldt immers dat colleges in Brussel, Luxemburg en Straatsburg soms de toon zetten. Wie geen kennisneemt van dergelijke uitspraken, kan van een koude kermis thuiskomen. Rechtspraak Burgerlijk procesrecht omvat de volgende thema?s (incl. diverse sub thema?s): Bevoegdheid; Bewijsrecht; Bijzondere procedures; Dagvaardingsprocedure; Executie- en beslagrecht; Particuliere rechtspleging; Rechtsmiddelen. De bundel is bij uitstek geschikt voor het universitaire onderwijs in de bachelor- en masterfase: voor de docent én voor de (gevorderde) student die

Specificaties

ISBN/EAN 9789012406949
Druk 11