• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht. 2021

9789012407038 - Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht. 2021
2e hands

Artikelomschrijving

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie en schenking, internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik, Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen, internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen, internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie en in de invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen.De uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opleidingen aan universiteiten en hogerberoepsonderwijs. De uitgave kan tevens goede diensten bewijzen in de fiscale praktijk.
De complete uitgave bestaat uit twee afzonderlijke delen:
- deel A Internationaal Belastingrecht en
- deel B Europees en Internationaal Belastingrecht.

Dit boek bevat alleen deel A, waarin de volgende thema's aan de orde komen:

Nadere toelichting op doel en inhoud vakgebied Internationaal Belastingrecht.

Instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting in unilaterale regelingen en belastingverdragen.

Voorkomingsmethoden belastingen naar het inkomen en vermogen in unilaterale regeling, belastingverdragen en nationale wet.

De wijze waarop staten in hun nationale wetgeving de heffingsbevoegdheid over het subject bepaald hebben en de wijze waarop door middel van belastingverdragen en andere regelingen dubbele belasting wordt voorkomen.

De wijze waarop staten in hun nationale wet het heffingsobject voor belastingen naar het inkomen en vermogen vaststellen en waarop dubbele belasting voorkomen wordt door unilaterale regelingen en belastingverdragen.

De wijze waarop staten in hun nationale wet het heffingsobject voor successie- en schenkingsrechten vaststellen en waarop dubbele belasting voorkomen wordt door unilaterale regelingen en belastingverdragen.

De door de OESO voorgestelde maatregelen ter voorkoming van gebruik en de door Nederland in haar belastingverdragen en nationale wet opgenomen antiontgaansbepalingen die zich richten op internationale situaties betreffende belastingen naar inkomen en vermogen.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012407038
Druk 1
€ 79,00
Verwachte bezorgdatum: 16-08

Artikelomschrijving

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie en schenking, internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik, Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen, internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen, internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie en in de invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen.De uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opleidingen aan universiteiten en hogerberoepsonderwijs. De uitgave kan tevens goede diensten bewijzen in de fiscale praktijk.
De complete uitgave bestaat uit twee afzonderlijke delen:
- deel A Internationaal Belastingrecht en
- deel B Europees en Internationaal Belastingrecht.

Dit boek bevat alleen deel A, waarin de volgende thema's aan de orde komen:

Nadere toelichting op doel en inhoud vakgebied Internationaal Belastingrecht.

Instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting in unilaterale regelingen en belastingverdragen.

Voorkomingsmethoden belastingen naar het inkomen en vermogen in unilaterale regeling, belastingverdragen en nationale wet.

De wijze waarop staten in hun nationale wetgeving de heffingsbevoegdheid over het subject bepaald hebben en de wijze waarop door middel van belastingverdragen en andere regelingen dubbele belasting wordt voorkomen.

De wijze waarop staten in hun nationale wet het heffingsobject voor belastingen naar het inkomen en vermogen vaststellen en waarop dubbele belasting voorkomen wordt door unilaterale regelingen en belastingverdragen.

De wijze waarop staten in hun nationale wet het heffingsobject voor successie- en schenkingsrechten vaststellen en waarop dubbele belasting voorkomen wordt door unilaterale regelingen en belastingverdragen.

De door de OESO voorgestelde maatregelen ter voorkoming van gebruik en de door Nederland in haar belastingverdragen en nationale wet opgenomen antiontgaansbepalingen die zich richten op internationale situaties betreffende belastingen naar inkomen en vermogen.

Specificaties

ISBN/EAN 9789012407038
Druk 1