• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Huizink. J.B.

9789013091069 - Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Artikelomschrijving

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen en organisaties centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen uit titel 13 van boek 7 BW worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. Het boek bestaat uit twee delen. In het algemene deel komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de handelsregisterwet en de wet op de ondernemingsraden besproken. In het bijzondere deel zullen belangrijke onderwerpen van organisatierecht en crediteurenbescherming aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals oprichting, vermogensvorming, deelneming, besluitvorming, vertegenwoordiging, omzetting, fusie en ontbinding. De bedoeling is dat op die manier de overeenkomsten en verschillen van de verschillende rechtsfiguren goed naar voren komen. Vaak zal de eerste focus in het bijzondere deel gericht zijn op de kapitaalvennootschappen, de naamloze en de besloten vennootschap. Bij tal van onderwerpen wordt vooruit gelopen op het nieuwe BV-recht. Waar dat nodig is wordt aandacht geschonken aan de steeds groter wordende verschillen tussen het klassieke vennootschapsrecht enerzijds en onderdelen van het beurs- en effectenrecht anderzijds. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Sinds het verschijnen van de tweede druk is er het nodige gebeurd, zowel op wetgevingsgebied als in de jurisprudentie. De wetenschap heeft evenmin stilgezeten. Weliswaar zijn belangrijke wetgevingsprojecten zoals het wetsvoorstel personenvennootschappen (ingetrokken

Specificaties

Auteur Huizink. J.B.
ISBN/EAN 9789013091069
Druk 2
€ 43,70
Op voorraad. Verwachte bezorgdatum: 24-07

Artikelomschrijving

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen en organisaties centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen uit titel 13 van boek 7 BW worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. Het boek bestaat uit twee delen. In het algemene deel komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de handelsregisterwet en de wet op de ondernemingsraden besproken. In het bijzondere deel zullen belangrijke onderwerpen van organisatierecht en crediteurenbescherming aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals oprichting, vermogensvorming, deelneming, besluitvorming, vertegenwoordiging, omzetting, fusie en ontbinding. De bedoeling is dat op die manier de overeenkomsten en verschillen van de verschillende rechtsfiguren goed naar voren komen. Vaak zal de eerste focus in het bijzondere deel gericht zijn op de kapitaalvennootschappen, de naamloze en de besloten vennootschap. Bij tal van onderwerpen wordt vooruit gelopen op het nieuwe BV-recht. Waar dat nodig is wordt aandacht geschonken aan de steeds groter wordende verschillen tussen het klassieke vennootschapsrecht enerzijds en onderdelen van het beurs- en effectenrecht anderzijds. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Sinds het verschijnen van de tweede druk is er het nodige gebeurd, zowel op wetgevingsgebied als in de jurisprudentie. De wetenschap heeft evenmin stilgezeten. Weliswaar zijn belangrijke wetgevingsprojecten zoals het wetsvoorstel personenvennootschappen (ingetrokken

Specificaties

Auteur Huizink. J.B.
ISBN/EAN 9789013091069
Druk 2