• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Arbeidsovereenkomst

Onbekend

9789013130942 - Arbeidsovereenkomst
2e hands

Artikelomschrijving

Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asser-serie behandeld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement. In de tweede druk van 2012 is de jurisprudentie geactualiseerd en zijn de wetswijzigingen, met name de gewijzigde vakantieregeling en het nieuwe maritieme arbeidsrecht, verwerkt. In deze derde druk zijn met name de gevolgen doorgevoerd van enkele ingrijpende wetten die zijn ingevoerd in 2015: de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrecht vernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzigingen in de WW. De tweede wet beoogt met name de betaling van loon beter te garanderen en voert een vorm van ketenaansprakelijkheid voor de loonbetaling in. Daarnaast zijn de in 2016 in te voeren wetten inzake het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en het flexibel werken reeds verwerkt. Teneinde de gebruiker van de Asser-serie zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe regels, is ervoor gekozen om sneller dan gebruikelijk een geactualiseerde druk uit te brengen. De nadruk ligt hierin op de nieuwe wetteksten en het toelichten daarvan. Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt. De wijzigingen in deze druk waren dermate ingrijpend, dat de randnummering moest worden vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage aan deze druk toegevoegd. De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Specificaties

Auteur Onbekend
ISBN/EAN 9789013130942
Druk 3
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asser-serie behandeld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement. In de tweede druk van 2012 is de jurisprudentie geactualiseerd en zijn de wetswijzigingen, met name de gewijzigde vakantieregeling en het nieuwe maritieme arbeidsrecht, verwerkt. In deze derde druk zijn met name de gevolgen doorgevoerd van enkele ingrijpende wetten die zijn ingevoerd in 2015: de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrecht vernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzigingen in de WW. De tweede wet beoogt met name de betaling van loon beter te garanderen en voert een vorm van ketenaansprakelijkheid voor de loonbetaling in. Daarnaast zijn de in 2016 in te voeren wetten inzake het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en het flexibel werken reeds verwerkt. Teneinde de gebruiker van de Asser-serie zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe regels, is ervoor gekozen om sneller dan gebruikelijk een geactualiseerde druk uit te brengen. De nadruk ligt hierin op de nieuwe wetteksten en het toelichten daarvan. Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt. De wijzigingen in deze druk waren dermate ingrijpend, dat de randnummering moest worden vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage aan deze druk toegevoegd. De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Specificaties

Auteur Onbekend
ISBN/EAN 9789013130942
Druk 3