• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Kennismaking met het burgerlijk procesrecht

Meijknecht, P.A.M.

9789013137453 - Kennismaking met het burgerlijk procesrecht
2e hands

Artikelomschrijving

Van Gustav Walker, een van de ontwerpers van de invloedrijke, in 1898 in werking getreden Oostenrijkse Zivilprozessordnung, is de uitspraak dat de verhouding tussen materieel recht en procesrecht vergelijkbaar is met die tussen een idee en de uitvoering ervan. Het burgerlijk procesrecht geeft aan het materiële privaatrecht niet alleen handen en voeten, maar ook tanden. Het gaat over de weg die moet worden gevolgd totdat een geschil in een rechterlijk vonnis wordt beslecht en over de wijze waarop dat vonnis eventueel met dwang kan worden uitgevoerd. Dit rechtsgebied is bij uitstek gericht op het behalen van praktische resultaten, maar wel met inachtneming van oeroude rechtsbeginselen, zoals het beginsel van hoor en wederhoor. Zonder een eerlijk proces is rechtsbescherming niet mogelijk. Dit boekje is in eerste plaats bestemd voor de beginnende rechtenstudent. Enige kennis van het procesrecht en zijn zeer eigen terminologie is onmisbaar bij de studie van het materiële privaatrecht en bij het lezen en begrijpen van rechtspraak. Ook kan deze uitgave van nut zijn voor gevorderde studenten die zich eerst algemeen willen oriënteren en voor anderen dan rechtenstudenten die willen kennismaken met deze boeiende, in volle ontwikkeling verkerende rechtstak. Met betrekking tot de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht die het gevolg is van KEI is in deze veertiende druk gekozen voor een tijdelijke tweesporen-oplossing: in verband met de gefaseerde en qua tijdstip nog niet geheel vaststaande invoering van deze vernieuwing blijft in deze druk het tot nu toe bestaande recht nog het uitgangspunt , maar in een apart hoofdstuk 8a wordt deze operatie aangekondigd, uitgelegd en zo goed als nu mogelijk is in al haar fases beschreven. Daarnaast zijn de gebruikelijke doorgaans kleinere wijzigingen sinds de vorige druk verwerkt.

Specificaties

Auteur Meijknecht, P.A.M.
ISBN/EAN 9789013137453
Druk 3
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Van Gustav Walker, een van de ontwerpers van de invloedrijke, in 1898 in werking getreden Oostenrijkse Zivilprozessordnung, is de uitspraak dat de verhouding tussen materieel recht en procesrecht vergelijkbaar is met die tussen een idee en de uitvoering ervan. Het burgerlijk procesrecht geeft aan het materiële privaatrecht niet alleen handen en voeten, maar ook tanden. Het gaat over de weg die moet worden gevolgd totdat een geschil in een rechterlijk vonnis wordt beslecht en over de wijze waarop dat vonnis eventueel met dwang kan worden uitgevoerd. Dit rechtsgebied is bij uitstek gericht op het behalen van praktische resultaten, maar wel met inachtneming van oeroude rechtsbeginselen, zoals het beginsel van hoor en wederhoor. Zonder een eerlijk proces is rechtsbescherming niet mogelijk. Dit boekje is in eerste plaats bestemd voor de beginnende rechtenstudent. Enige kennis van het procesrecht en zijn zeer eigen terminologie is onmisbaar bij de studie van het materiële privaatrecht en bij het lezen en begrijpen van rechtspraak. Ook kan deze uitgave van nut zijn voor gevorderde studenten die zich eerst algemeen willen oriënteren en voor anderen dan rechtenstudenten die willen kennismaken met deze boeiende, in volle ontwikkeling verkerende rechtstak. Met betrekking tot de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht die het gevolg is van KEI is in deze veertiende druk gekozen voor een tijdelijke tweesporen-oplossing: in verband met de gefaseerde en qua tijdstip nog niet geheel vaststaande invoering van deze vernieuwing blijft in deze druk het tot nu toe bestaande recht nog het uitgangspunt , maar in een apart hoofdstuk 8a wordt deze operatie aangekondigd, uitgelegd en zo goed als nu mogelijk is in al haar fases beschreven. Daarnaast zijn de gebruikelijke doorgaans kleinere wijzigingen sinds de vorige druk verwerkt.

Specificaties

Auteur Meijknecht, P.A.M.
ISBN/EAN 9789013137453
Druk 3