• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Sanctierecht

Bleichrodt, F.W. Vegter, P.C.

9789013155235 - Sanctierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Dit is het enige actuele handboek dat het strafrechtelijk sanctierecht volledig en in samenhang belicht. De derde druk besteedt aandacht aan de relevante ontwikkelingen rond het strafrechtelijk sanctierecht en plaatst deze in een breder kader. Naast de juridische invalshoek, komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. Strafrechtelijke sancties staan volop in de publieke belangstelling. De regelgeving op het gebied van het sanctierecht verandert regelmatig en wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Sanctierecht voorziet in de behoefte aan een actueel leerboek op dit terrein. Het boek belicht niet alleen de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar bijvoorbeeld ook een vermogensmaatregel als de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het volledig en in samenhang belichten van het strafrechtelijk sanctierecht is wat deze titel uniek maakt. In het handboek staan de regelgeving en de rechtspraak omtrent de oplegging en uitvoering van strafrechtelijke sancties centraal. Het eerste deel is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende sancties. Naast de juridische invalshoek komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. De afgelopen jaren is de wetgeving op het gebied van het sanctierecht ingrijpend veranderd. Op 1 januari 2020 is een nieuw hoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging toegevoegd. Deze en andere wetswijzigingen zijn in deze titel bewerkt, evenals de bespreking van de jurisprudentie. Sanctierecht is zowel bestemd voor het universitair onderwijs als voor de rechtspraktijk.

Specificaties

Auteur Bleichrodt, F.W. Vegter, P.C.
ISBN/EAN 9789013155235
Druk 3
€ 48,00
Verwachte bezorgdatum: 23-09

Artikelomschrijving

Dit is het enige actuele handboek dat het strafrechtelijk sanctierecht volledig en in samenhang belicht. De derde druk besteedt aandacht aan de relevante ontwikkelingen rond het strafrechtelijk sanctierecht en plaatst deze in een breder kader. Naast de juridische invalshoek, komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. Strafrechtelijke sancties staan volop in de publieke belangstelling. De regelgeving op het gebied van het sanctierecht verandert regelmatig en wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Sanctierecht voorziet in de behoefte aan een actueel leerboek op dit terrein. Het boek belicht niet alleen de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar bijvoorbeeld ook een vermogensmaatregel als de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het volledig en in samenhang belichten van het strafrechtelijk sanctierecht is wat deze titel uniek maakt. In het handboek staan de regelgeving en de rechtspraak omtrent de oplegging en uitvoering van strafrechtelijke sancties centraal. Het eerste deel is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende sancties. Naast de juridische invalshoek komen ook feitelijke en gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. De afgelopen jaren is de wetgeving op het gebied van het sanctierecht ingrijpend veranderd. Op 1 januari 2020 is een nieuw hoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging toegevoegd. Deze en andere wetswijzigingen zijn in deze titel bewerkt, evenals de bespreking van de jurisprudentie. Sanctierecht is zowel bestemd voor het universitair onderwijs als voor de rechtspraktijk.

Specificaties

Auteur Bleichrodt, F.W. Vegter, P.C.
ISBN/EAN 9789013155235
Druk 3