• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Nederlands detentierecht

Kelk, C.

9789013155709 - Nederlands detentierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Weergeeft de actuele stand van zaken van het Nederlandse penitentiaire recht. De titel bespreekt alle relevante wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen, evenals de verschillende procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen effectueren. Deze 5e druk is volledig geactualiseerd en is essentieel voor iedereen die met dit rechtssysteem te maken krijgt. Het detentierecht betreft de situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, te weten gevangenissen, huizen van bewaring, inrichtingen voor stelselmatige daders en tbs-instellingen. In Nederlands detentierecht worden alle hierbij relevante wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen toegelicht, evenals de verschillende procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen bewerkstelligen. Voor hen is het beklag- en beroepsrecht, respectievelijk bij de Commissies van Toezicht en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, van primair belang. Vandaar dat in deze druk hier ook de focus op ligt. De titel dient als juridische handleiding die zowel inzicht geeft in het geldende recht als de totstandkoming daarvan. Dit maakt de uitgave essentieel voor iedereen die met dit rechtssysteem werkt of ermee te maken krijgt. Deze 5e druk geeft bovendien uitgebreid uitleg over de totstandkoming en achtergrond van het Nederlandse gevangeniswezen en het geldende recht. Verder wordt er aandacht besteed aan zaken als: ⢠het regime ⢠alle jegens gedetineerden te nemen maatregelen ⢠bezoek ⢠briefwisseling en telefoneren ⢠arbeid(sloon) ⢠medische, sociale en geestelijke verzorging ⢠de toepassing en de tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling Waar nodig is de tekst voorzien van detentierechtelijke jurisprudentie. De huidige stand van zaken wordt bezien in de context en ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Dit leidt tot een diepgaand inzicht in de rechtspositie van gevangenen, de doelen, werkingen en tekortkomingen ervan. Deze vijfde druk is v

Specificaties

Auteur Kelk, C.
ISBN/EAN 9789013155709
Druk 5
€ 42,50
Verwachte bezorgdatum: 01-07

Artikelomschrijving

Weergeeft de actuele stand van zaken van het Nederlandse penitentiaire recht. De titel bespreekt alle relevante wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen, evenals de verschillende procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen effectueren. Deze 5e druk is volledig geactualiseerd en is essentieel voor iedereen die met dit rechtssysteem te maken krijgt. Het detentierecht betreft de situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, te weten gevangenissen, huizen van bewaring, inrichtingen voor stelselmatige daders en tbs-instellingen. In Nederlands detentierecht worden alle hierbij relevante wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen toegelicht, evenals de verschillende procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen bewerkstelligen. Voor hen is het beklag- en beroepsrecht, respectievelijk bij de Commissies van Toezicht en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, van primair belang. Vandaar dat in deze druk hier ook de focus op ligt. De titel dient als juridische handleiding die zowel inzicht geeft in het geldende recht als de totstandkoming daarvan. Dit maakt de uitgave essentieel voor iedereen die met dit rechtssysteem werkt of ermee te maken krijgt. Deze 5e druk geeft bovendien uitgebreid uitleg over de totstandkoming en achtergrond van het Nederlandse gevangeniswezen en het geldende recht. Verder wordt er aandacht besteed aan zaken als: ⢠het regime ⢠alle jegens gedetineerden te nemen maatregelen ⢠bezoek ⢠briefwisseling en telefoneren ⢠arbeid(sloon) ⢠medische, sociale en geestelijke verzorging ⢠de toepassing en de tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling Waar nodig is de tekst voorzien van detentierechtelijke jurisprudentie. De huidige stand van zaken wordt bezien in de context en ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Dit leidt tot een diepgaand inzicht in de rechtspositie van gevangenen, de doelen, werkingen en tekortkomingen ervan. Deze vijfde druk is v

Specificaties

Auteur Kelk, C.
ISBN/EAN 9789013155709
Druk 5