• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Tekst & Commentaar Insolventierecht

9789013155921 - Tekst & Commentaar Insolventierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Deze uitgave baant een weg door een groot aantal rechtsbronnen binnen het hedendaagse insolventierecht. Het overzicht beslaat een breder terrein dan enkel de Faillissementswet. Zo zijn in deze 12e druk, naast de actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur, ook diverse Europese regelingen en nog niet in werking getreden wetsvoorstellen verwerkt. Tekst <(>&<)> Commentaar Insolventierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Dat het Nederlandse insolventierecht wijder vertakt is dan enkel de Faillissementswet, blijkt wel uit het brede terrein van aanverwante regelgeving dat in deze uitgave is opgenomen en becommentarieerd. De belangrijkste daarvan, op het niveau van de Europese Unie, is de Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141), de "Insolventieverordening (herschikking)". Ook de Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (Richtlijn (EU) 2019/1023 (PbEU 2019 L 172)) is als bijlage opgenomen. Deze 12e druk geeft de wetgeving weer naar de stand van 1 januari 2021, na de inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De inwerkingtreding van de Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstukken 34218) is nog ongewis, maar er is al wel op geanticipeerd in de commentaren. Vanzelfsprekend zijn de rechtspraak en de literatuur weer geactualiseerd. In deze druk treft u de Faillissementswet zoals die op 1 januari 2021 gaat luiden, na de inwerkingtreding van de WHOA. Het belang van de WHOA voor de insolventie- en herstructureringspraktijk is groot. De wet ziet primair op ondernemingen die vanwege een te

Specificaties

ISBN/EAN 9789013155921
Druk 12
€ 248,00
Verwachte bezorgdatum: 16-08

Artikelomschrijving

Deze uitgave baant een weg door een groot aantal rechtsbronnen binnen het hedendaagse insolventierecht. Het overzicht beslaat een breder terrein dan enkel de Faillissementswet. Zo zijn in deze 12e druk, naast de actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur, ook diverse Europese regelingen en nog niet in werking getreden wetsvoorstellen verwerkt. Tekst <(>&<)> Commentaar Insolventierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Dat het Nederlandse insolventierecht wijder vertakt is dan enkel de Faillissementswet, blijkt wel uit het brede terrein van aanverwante regelgeving dat in deze uitgave is opgenomen en becommentarieerd. De belangrijkste daarvan, op het niveau van de Europese Unie, is de Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141), de "Insolventieverordening (herschikking)". Ook de Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (Richtlijn (EU) 2019/1023 (PbEU 2019 L 172)) is als bijlage opgenomen. Deze 12e druk geeft de wetgeving weer naar de stand van 1 januari 2021, na de inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De inwerkingtreding van de Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstukken 34218) is nog ongewis, maar er is al wel op geanticipeerd in de commentaren. Vanzelfsprekend zijn de rechtspraak en de literatuur weer geactualiseerd. In deze druk treft u de Faillissementswet zoals die op 1 januari 2021 gaat luiden, na de inwerkingtreding van de WHOA. Het belang van de WHOA voor de insolventie- en herstructureringspraktijk is groot. De wet ziet primair op ondernemingen die vanwege een te

Specificaties

ISBN/EAN 9789013155921
Druk 12