• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Teksten Europees belastingrecht 2020/2021

Kluwer

9789013158878 - Teksten Europees belastingrecht 2020/2021

Artikelomschrijving

De 2020/2021-edite van deze tekstbundel brengt de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie over het Europees belastingrecht op compacte wijze voor u samen. Naast de nieuwe wet- en regelgeving, vindt u rechtspraak opgenomen van zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als een aantal eerdere niet-fiscale arresten. Het EU-recht over directe belastingen neemt een prominente positie in binnen de fiscale praktijk en daarmee ook de hedendaagse universitaire studieprogramma#s. Teksten Europees belastingrecht 2020/2021 bundelt de relevante teksten en jurisprudentie op dit gebied tot een compacte uitgave voor studie en praktijk. Zo kunt u de actuele stand van zaken in wetgeving en rechtspraak gemakkelijk en snel raadplegen. In deze editie vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving opgenomen op het gebied van het Europees belastingrecht. Denk hierbij aan: EU-richtlijnen inzake moeder-dochter, fusies, interest <(>&<)> royalty, en wederzijdse bijstand CCTB-voorstel van december 2018 Een geconsolideerde tekst van de ATAD 1 en 2 Richtlijnen (2016, 2017) en de Richtlijn inzake geschillenbeslechting. De ontwerp-Richtlijnen (alsmede een Aanbeveling en een Effectbeoordeling) van maart 2018 over de grensoverschrijdende belastingheffing in de gedigitaliseerde economie Uiteraard bevat de 2020/2021-editie nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving omtrent het Europees belastingrecht. Zo is de Mededeling van de Commissie van 23 juli 2019 betreffende de terugvordering van onrechtmatige en onverenigbare staatssteun (2019/C 247/01) opgenomen. Jurisprudentie Europees belastingrecht Ruim 350 arresten van het EU Hof van Justitie hebben hun weg in deze bundel gevonden. Van de wat minder belangrijke arresten is een uittreksel opgenomen. De 2020/2021-editie bevat bovendien een selectie van belangrijke nieuwe arresten, zowel door het Hof van Justitie van de Europese Unie als en een aantal eerdere, van belang zijnde niet-fiscale arresten.

Specificaties

Auteur Kluwer
ISBN/EAN 9789013158878
Druk 1
€ 63,95
Verwachte bezorgdatum: 17-06

Artikelomschrijving

De 2020/2021-edite van deze tekstbundel brengt de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie over het Europees belastingrecht op compacte wijze voor u samen. Naast de nieuwe wet- en regelgeving, vindt u rechtspraak opgenomen van zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als een aantal eerdere niet-fiscale arresten. Het EU-recht over directe belastingen neemt een prominente positie in binnen de fiscale praktijk en daarmee ook de hedendaagse universitaire studieprogramma#s. Teksten Europees belastingrecht 2020/2021 bundelt de relevante teksten en jurisprudentie op dit gebied tot een compacte uitgave voor studie en praktijk. Zo kunt u de actuele stand van zaken in wetgeving en rechtspraak gemakkelijk en snel raadplegen. In deze editie vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving opgenomen op het gebied van het Europees belastingrecht. Denk hierbij aan: EU-richtlijnen inzake moeder-dochter, fusies, interest <(>&<)> royalty, en wederzijdse bijstand CCTB-voorstel van december 2018 Een geconsolideerde tekst van de ATAD 1 en 2 Richtlijnen (2016, 2017) en de Richtlijn inzake geschillenbeslechting. De ontwerp-Richtlijnen (alsmede een Aanbeveling en een Effectbeoordeling) van maart 2018 over de grensoverschrijdende belastingheffing in de gedigitaliseerde economie Uiteraard bevat de 2020/2021-editie nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving omtrent het Europees belastingrecht. Zo is de Mededeling van de Commissie van 23 juli 2019 betreffende de terugvordering van onrechtmatige en onverenigbare staatssteun (2019/C 247/01) opgenomen. Jurisprudentie Europees belastingrecht Ruim 350 arresten van het EU Hof van Justitie hebben hun weg in deze bundel gevonden. Van de wat minder belangrijke arresten is een uittreksel opgenomen. De 2020/2021-editie bevat bovendien een selectie van belangrijke nieuwe arresten, zowel door het Hof van Justitie van de Europese Unie als en een aantal eerdere, van belang zijnde niet-fiscale arresten.

Specificaties

Auteur Kluwer
ISBN/EAN 9789013158878
Druk 1