• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Verificatie van schuldvorderingen

9789013158922 - Verificatie van schuldvorderingen
2e hands

Artikelomschrijving

Wat is de betekenis en het doel van de verificatie van schuldvorderingen? Welke schuldvorderingen kunnen in een faillissement worden geverifieerd? En in welke gevallen is dit niet vereist? Dit handboek biedt u de actuele stand van zaken over de verificatie van schuldvorderingen per 2020. De 2020-editie van Verificatie van schuldvorderingen is Deel V in de serie Wessels Insolventierecht. De serie biedt in tien delen een handboek met een actueel overzicht van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Ook Deel V is weer een uiterst bruikbaar seriedeel, dit keer omtrent de verificatie van schuldvorderingen. De uitgave staat stil bij de uiteenlopende wet- en regelgeving die een rol spelen op dit vlak. U krijgt grondig inzicht in de wetgeving - van de wordingsgeschiedenis tot de alledaagse toepassing ervan. De uitgave is opgebouwd uit drie onderdelen. Allereerst wordt stilgestaan bij de exacte betekenis en doel van de verificatie. U krijgt hierbij inzicht in welke vorderingen en boedelschulden kunnen worden geverifieerd, en welke vorderingen niet ter verificatie hoeven te worden aangemeld. De laatste inzichten over de verificatie van soorten obligaties en daarop betrekkingen hebbende renten zijn verwerkt. In het tweede deel worden de procedure en gang van zaken omtrent de verificatievergadering toegelicht. Tot slot gaat er aandacht uit naar een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement. Deze 2020-editie bevat alle nieuwe wetgeving relevant bij verificatie van schuldvorderingen opgenomen. Zo vindt u uiteraard de met ingang van 1 januari 2019 geldende regels uit de Wet modernisering faillissementsprocedure verwerkt en toegelicht. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij invoering van een #bar date#, die in het bijzonder in de internationale praktijk van groot belang is. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en binnen de surseance van betaling, wordt oo

Specificaties

ISBN/EAN 9789013158922
Druk 5
€ 108,00
Verwachte bezorgdatum: 19-08

Artikelomschrijving

Wat is de betekenis en het doel van de verificatie van schuldvorderingen? Welke schuldvorderingen kunnen in een faillissement worden geverifieerd? En in welke gevallen is dit niet vereist? Dit handboek biedt u de actuele stand van zaken over de verificatie van schuldvorderingen per 2020. De 2020-editie van Verificatie van schuldvorderingen is Deel V in de serie Wessels Insolventierecht. De serie biedt in tien delen een handboek met een actueel overzicht van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Ook Deel V is weer een uiterst bruikbaar seriedeel, dit keer omtrent de verificatie van schuldvorderingen. De uitgave staat stil bij de uiteenlopende wet- en regelgeving die een rol spelen op dit vlak. U krijgt grondig inzicht in de wetgeving - van de wordingsgeschiedenis tot de alledaagse toepassing ervan. De uitgave is opgebouwd uit drie onderdelen. Allereerst wordt stilgestaan bij de exacte betekenis en doel van de verificatie. U krijgt hierbij inzicht in welke vorderingen en boedelschulden kunnen worden geverifieerd, en welke vorderingen niet ter verificatie hoeven te worden aangemeld. De laatste inzichten over de verificatie van soorten obligaties en daarop betrekkingen hebbende renten zijn verwerkt. In het tweede deel worden de procedure en gang van zaken omtrent de verificatievergadering toegelicht. Tot slot gaat er aandacht uit naar een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement. Deze 2020-editie bevat alle nieuwe wetgeving relevant bij verificatie van schuldvorderingen opgenomen. Zo vindt u uiteraard de met ingang van 1 januari 2019 geldende regels uit de Wet modernisering faillissementsprocedure verwerkt en toegelicht. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij invoering van een #bar date#, die in het bijzonder in de internationale praktijk van groot belang is. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en binnen de surseance van betaling, wordt oo

Specificaties

ISBN/EAN 9789013158922
Druk 5