• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Inhoudingsvrijstelling in de DB en aanmerkelijk belang in de VPB

9789013159066 - Inhoudingsvrijstelling in de DB en aanmerkelijk belang in de VPB
2e hands

Artikelomschrijving

Deze titel geeft een compleet beeld van de per 1 januari 2020 geldende inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en de buitenlands aanmerkelijk-belangregeling in de vennootschapsbelasting. Ook wordt ingegaan op de positie van (houdster)coöperaties in de dividendbelasting. Dit maakt de publicatie waardevol voor zowel adviseurs, inspecteurs en wetenschappers als studenten. Het tegengaan van (gepercipieerd) misbruik in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting staat op dit moment hoog op de fiscale en politieke agenda. Het boek #Inhoudingsvrijstelling in DB en aanmerkelijk belang in VPB# geeft een historisch-chronologisch overzicht van de ontwikkeling van artikel 4 Wet DB 1965 en de antimisbruikbepaling in artikel 17, lid 3, onderdeel b Wet VPB 1969. Naast de relevante passages uit de parlementaire behandeling zijn er in deze 2e herziene druk van het boek #De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling# diverse praktijkvoorbeelden opgenomen die bijdragen aan een goed begrip van de nu geldende wet. Naast de bespreking van de Nederlandse wetgeving wordt bovendien stilgestaan bij diverse (internationale) fiscale ontwikkelingen, zoals recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de implicaties van het BEPS project van de OECD, waaronder het Multilateraal Instrument (MLI). Deze tweede druk is volledig geactualiseerd met betrekking tot de antimisbruikbepalingen in de inhoudingsvrijstelling en het buitenlands aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting. Om meer over de huidige wet te weten te komen, bespreekt dit boek ook de voor 1 januari 2020 geldende regelingen en zijn er diverse praktijkvoorbeelden toegevoegd. De titel bevat tevens de positie van de (houdster)coöperatie in de dividendbelasting en ook de impact van nieuwe EU-jurisprudentie sinds de vorige druk is meegenomen. Inhoudingsvrijstelling in DB en aanmerkelijk belang in VPB is zeer waardevol voor adviseurs en inspecteurs die werkzaam zijn in de (algemene)

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159066
Druk 2
€ 62,50
Verwachte bezorgdatum: 13-08

Artikelomschrijving

Deze titel geeft een compleet beeld van de per 1 januari 2020 geldende inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en de buitenlands aanmerkelijk-belangregeling in de vennootschapsbelasting. Ook wordt ingegaan op de positie van (houdster)coöperaties in de dividendbelasting. Dit maakt de publicatie waardevol voor zowel adviseurs, inspecteurs en wetenschappers als studenten. Het tegengaan van (gepercipieerd) misbruik in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting staat op dit moment hoog op de fiscale en politieke agenda. Het boek #Inhoudingsvrijstelling in DB en aanmerkelijk belang in VPB# geeft een historisch-chronologisch overzicht van de ontwikkeling van artikel 4 Wet DB 1965 en de antimisbruikbepaling in artikel 17, lid 3, onderdeel b Wet VPB 1969. Naast de relevante passages uit de parlementaire behandeling zijn er in deze 2e herziene druk van het boek #De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling# diverse praktijkvoorbeelden opgenomen die bijdragen aan een goed begrip van de nu geldende wet. Naast de bespreking van de Nederlandse wetgeving wordt bovendien stilgestaan bij diverse (internationale) fiscale ontwikkelingen, zoals recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de implicaties van het BEPS project van de OECD, waaronder het Multilateraal Instrument (MLI). Deze tweede druk is volledig geactualiseerd met betrekking tot de antimisbruikbepalingen in de inhoudingsvrijstelling en het buitenlands aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting. Om meer over de huidige wet te weten te komen, bespreekt dit boek ook de voor 1 januari 2020 geldende regelingen en zijn er diverse praktijkvoorbeelden toegevoegd. De titel bevat tevens de positie van de (houdster)coöperatie in de dividendbelasting en ook de impact van nieuwe EU-jurisprudentie sinds de vorige druk is meegenomen. Inhoudingsvrijstelling in DB en aanmerkelijk belang in VPB is zeer waardevol voor adviseurs en inspecteurs die werkzaam zijn in de (algemene)

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159066
Druk 2