• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Eigendomsgrondrecht en belastingen

9789013159202 - Eigendomsgrondrecht en belastingen
2e hands

Artikelomschrijving

Deze titel schetst het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de uiteenlopende raakvlakken tussen belastingen en het eigendomsrecht. De inhoud is bijzonder actueel en trekt veel belangstelling. Niet alleen fiscalisten, maar ook de politiek krijgt veel te maken met dit thema. Iedere Staat heft belastingen. In beginsel is belastingheffing een exclusieve bevoegdheid van de Staat. Desondanks kan die bevoegdheid beperkt worden door internationale (mensenrechten)verdragen. Ook een nationale grondwet kan die bevoegdheid beperken. In Eigendomsgrondrecht en belastingen staat het recht op ongestoord genot van eigendom centraal. Dit recht kan beperkingen stellen aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied. De lezer maakt kennis met de verschillende verschijningsvormen van het recht op ongestoord eigendom. Dit is onder meer het geval in: Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Grondwetten op nationaal niveau. De monografie geeft hiermee een compleet overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op belastinggebied. Daarbij wordt zowel de rechtspraak van internationale als nationale (belasting)rechters besproken en geanalyseerd. Er zijn op het moment van publicatie verschillende fiscale procedures aanhangig waarin een beroep wordt gedaan op het eigendomsgrondrecht. Het onderwerp staat in de belangstelling, wat de monografie bijzonder actueel maakt. De uitgave is daarom bijzonder bruikbaar voor personen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk, waaronder adviseurs, inspecteurs en rechters. Maar ook voor studenten is de titel geschikt.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159202
Druk 1
€ 105,00
Verwachte bezorgdatum: 16-08

Artikelomschrijving

Deze titel schetst het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de uiteenlopende raakvlakken tussen belastingen en het eigendomsrecht. De inhoud is bijzonder actueel en trekt veel belangstelling. Niet alleen fiscalisten, maar ook de politiek krijgt veel te maken met dit thema. Iedere Staat heft belastingen. In beginsel is belastingheffing een exclusieve bevoegdheid van de Staat. Desondanks kan die bevoegdheid beperkt worden door internationale (mensenrechten)verdragen. Ook een nationale grondwet kan die bevoegdheid beperken. In Eigendomsgrondrecht en belastingen staat het recht op ongestoord genot van eigendom centraal. Dit recht kan beperkingen stellen aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied. De lezer maakt kennis met de verschillende verschijningsvormen van het recht op ongestoord eigendom. Dit is onder meer het geval in: Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Grondwetten op nationaal niveau. De monografie geeft hiermee een compleet overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op belastinggebied. Daarbij wordt zowel de rechtspraak van internationale als nationale (belasting)rechters besproken en geanalyseerd. Er zijn op het moment van publicatie verschillende fiscale procedures aanhangig waarin een beroep wordt gedaan op het eigendomsgrondrecht. Het onderwerp staat in de belangstelling, wat de monografie bijzonder actueel maakt. De uitgave is daarom bijzonder bruikbaar voor personen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk, waaronder adviseurs, inspecteurs en rechters. Maar ook voor studenten is de titel geschikt.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159202
Druk 1