• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Vereffening van de boedel

9789013159479 - Vereffening van de boedel
2e hands

Artikelomschrijving

Dit deel uit de serie Wessels Insolventierecht behandelt de vereffening van de failliete boedel. Centraal uitgangspunt hierbij is art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze 5e druk bijgewerkt tot december 2020. Welke kwesties gaan er met de vereffening van de failliete boedel gemoeid? En hoe dienen deze te worden geïnterpreteerd in het licht van de actuele wetgeving en rechtspraak? Vereffening van de bedoel, deel VII uit de toonaangevende serie Wessels Insolventierecht, vormt een actueel handboek en naslagwerk bij kwesties als deze. Zoals je van de serie gewend bent, wordt je zoek- en gebruiksgemak gediend met uitvoerige registers op wetsartikelen en rechtspraak. Deze 5e druk is grondig bijgewerkt met de wetgeving, rechtspraak en literatuur per december 2020. De insolventiewetgeving ondergaat de laatste jaren grondige veranderingen op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze 5e editie helpt je de talrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in het vizier te houden. De titel handelt hoofdzakelijk over de vereffening van de failliete boedel op basis van art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Daarbij krijgt het onderwerp boedelschulden een integrale behandeling. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op de boedelschuld als insolventierechtelijk verschijnsel en als vermogensrechtelijke verbintenis, die haar bron dient te vinden in art. 6:1 BW. Andere onderwerpen zijn de rechtstoestand na vereffening (art. 195-197 Fw), de regeling van de rehabilitatie (art. 206-212 Fw) en de vraag hoe te handelen bij een negatieve boedel. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vereffening in het systeem van de Faillissementswet en de vereffening na faillietverklaring van een rechtspersoon. Ook geeft de titel de actuele stand van zaken weer over opstelling en indeling van een uitdelingslijst, de problematiek van de omslag van

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159479
Druk 5
€ 142,50
Verwachte bezorgdatum: 17-08

Artikelomschrijving

Dit deel uit de serie Wessels Insolventierecht behandelt de vereffening van de failliete boedel. Centraal uitgangspunt hierbij is art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze 5e druk bijgewerkt tot december 2020. Welke kwesties gaan er met de vereffening van de failliete boedel gemoeid? En hoe dienen deze te worden geïnterpreteerd in het licht van de actuele wetgeving en rechtspraak? Vereffening van de bedoel, deel VII uit de toonaangevende serie Wessels Insolventierecht, vormt een actueel handboek en naslagwerk bij kwesties als deze. Zoals je van de serie gewend bent, wordt je zoek- en gebruiksgemak gediend met uitvoerige registers op wetsartikelen en rechtspraak. Deze 5e druk is grondig bijgewerkt met de wetgeving, rechtspraak en literatuur per december 2020. De insolventiewetgeving ondergaat de laatste jaren grondige veranderingen op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze 5e editie helpt je de talrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in het vizier te houden. De titel handelt hoofdzakelijk over de vereffening van de failliete boedel op basis van art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Daarbij krijgt het onderwerp boedelschulden een integrale behandeling. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op de boedelschuld als insolventierechtelijk verschijnsel en als vermogensrechtelijke verbintenis, die haar bron dient te vinden in art. 6:1 BW. Andere onderwerpen zijn de rechtstoestand na vereffening (art. 195-197 Fw), de regeling van de rehabilitatie (art. 206-212 Fw) en de vraag hoe te handelen bij een negatieve boedel. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vereffening in het systeem van de Faillissementswet en de vereffening na faillietverklaring van een rechtspersoon. Ook geeft de titel de actuele stand van zaken weer over opstelling en indeling van een uitdelingslijst, de problematiek van de omslag van

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159479
Druk 5