• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Recht, staat en democratie

9789013159967 - Recht, staat en democratie
2e hands

Artikelomschrijving

Hoe ziet de toekomst van de democratische rechtsstaat eruit? Wat is eigenlijk de strekking en betekenis van deze rechtsvorm? In deze titel vindt u een verdiepend antwoord op dergelijke fundamentele vraagstukken, met daarbij een scherp oog voor patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen. Recht, staat en democratie. Verzameld Werk tekent een portret van de huidige en toekomstige democratische rechtsstaat. Het boek biedt context en verdieping en legt daarbij een sterke nadruk op patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen. De rode draad in deze titel is het uitgangspunt dat niet alleen nationale regels van recht de kern vormen van het rechtsstatelijke gebouw. Ook de talrijke decentrale vormen van normgeving en niet- juridische normen zijn van een gelijk # en misschien nog wel groter # belang dan het statelijke recht. Vanuit dit uitgangspunt biedt de auteur een bijzonder perspectief op vraagstukken op het vlak van Recht, staat en democratie. Aan de ene kant is rechtsvorming een belangrijk onderdeel van gedragsnormen, waarbij deze gedragsnormen op hun beurt waken voor een harmonieuze samenleving. Aan de andere kant dient de opening van het recht naar de samenleving te allen tijde groot te zijn. Indien maatschappelijke problemen zonder het recht kunnen worden opgelost, is dat een route die beslist niet uit het oog moet worden verloren. Want in zeker opzicht kan iedere noodzaak voor rechtsvorming ook als een nederlaag van de samenleving worden gezien. De titel biedt inzichten en verdieping die aansluiten op de actuele discussies over de toekomst van de democratische rechtsstaat en strekking en betekenis van de rechtsvorming daarin. De uitgave bevat relevante inzichten voor iedereen die belangstelling heeft voor thema#s als: Het staatsrecht, De staatsleer, Algemene vraagstukken van democratie en rechtsstaat en Ontwikkelingen in het politieke stelsel.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159967
Druk 1
€ 63,50
Verwachte bezorgdatum: 23-08

Artikelomschrijving

Hoe ziet de toekomst van de democratische rechtsstaat eruit? Wat is eigenlijk de strekking en betekenis van deze rechtsvorm? In deze titel vindt u een verdiepend antwoord op dergelijke fundamentele vraagstukken, met daarbij een scherp oog voor patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen. Recht, staat en democratie. Verzameld Werk tekent een portret van de huidige en toekomstige democratische rechtsstaat. Het boek biedt context en verdieping en legt daarbij een sterke nadruk op patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen. De rode draad in deze titel is het uitgangspunt dat niet alleen nationale regels van recht de kern vormen van het rechtsstatelijke gebouw. Ook de talrijke decentrale vormen van normgeving en niet- juridische normen zijn van een gelijk # en misschien nog wel groter # belang dan het statelijke recht. Vanuit dit uitgangspunt biedt de auteur een bijzonder perspectief op vraagstukken op het vlak van Recht, staat en democratie. Aan de ene kant is rechtsvorming een belangrijk onderdeel van gedragsnormen, waarbij deze gedragsnormen op hun beurt waken voor een harmonieuze samenleving. Aan de andere kant dient de opening van het recht naar de samenleving te allen tijde groot te zijn. Indien maatschappelijke problemen zonder het recht kunnen worden opgelost, is dat een route die beslist niet uit het oog moet worden verloren. Want in zeker opzicht kan iedere noodzaak voor rechtsvorming ook als een nederlaag van de samenleving worden gezien. De titel biedt inzichten en verdieping die aansluiten op de actuele discussies over de toekomst van de democratische rechtsstaat en strekking en betekenis van de rechtsvorming daarin. De uitgave bevat relevante inzichten voor iedereen die belangstelling heeft voor thema#s als: Het staatsrecht, De staatsleer, Algemene vraagstukken van democratie en rechtsstaat en Ontwikkelingen in het politieke stelsel.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013159967
Druk 1