• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Public funding of failing banks in the European Union

9789013160024 - Public funding of failing banks in the European Union
2e hands

Artikelomschrijving

Dit proefschrift biedt een actueel en diepgaand inzicht in de regulering van publieke financiering van falende banken in de Europese Unie (EU). Daarbij komt de onderlinge samenhang tussen de drie essentiƫle rechtsgebieden: prudentieel recht, staatssteunrecht en afwikkelingsrecht uitgebreid aan de orde. De vele praktijkvoorbeelden geven een goed beeld van de beschreven materie. Het proefschrift sluit af met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het juridisch kader voor publieke financiering van falende banken in de EU. Het juridisch kader voor publieke financiering van banken in de Europese Unie (EU) is technisch zeer complex. De regulering van publieke financiering van banken bevindt zich op het snijvlak van uiteenlopende rechtsgebieden. Een goed begrip van de onderlinge verbanden is essentieel om deze regulering te kunnen doorgronden. Het proefschrift Public funding of failing banks in the European Union is de eerste uitgave die deze rechtsgebieden zo volledig in hun samenhang uiteenzet. U krijgt inzicht in hoe het prudentieel recht, staatssteunrecht en afwikkelingsrecht doorwerken in de regulering van publieke financiering van falende banken. De auteur illustreert haar bevindingen met een groot aantal praktijkvoorbeelden. Hierdoor maakt zij de technische materie helder en toegankelijk. Ze koppelt de materie aan het bredere plaatje van recente en toekomstige ontwikkelingen binnen de EU. Naast de meest recente voorbeelden van staatssteunverlening aan falende banken door Europese lidstaten, komen ook de toekomstige regels voor de afwikkeling van banken in de EU als gevolg van het Bankenpakket (BRRD II, SRMR II, CRD V en CRR II) aan de orde. De lezer krijgt inzicht in de ontwikkeling van het juridisch kader, de praktische toepassing daarvan en de vele discussies die daarbij spelen. De inzichten uit dit proefschrift zijn zowel van belang voor beleidsmakers, als voor de advocatuur en de wetenschap. Advocaten en wetenschappers doen hun voordeel met de hoofdst

Specificaties

ISBN/EAN 9789013160024
Druk 1
€ 99,00
Verwachte bezorgdatum: 13-08

Artikelomschrijving

Dit proefschrift biedt een actueel en diepgaand inzicht in de regulering van publieke financiering van falende banken in de Europese Unie (EU). Daarbij komt de onderlinge samenhang tussen de drie essentiƫle rechtsgebieden: prudentieel recht, staatssteunrecht en afwikkelingsrecht uitgebreid aan de orde. De vele praktijkvoorbeelden geven een goed beeld van de beschreven materie. Het proefschrift sluit af met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het juridisch kader voor publieke financiering van falende banken in de EU. Het juridisch kader voor publieke financiering van banken in de Europese Unie (EU) is technisch zeer complex. De regulering van publieke financiering van banken bevindt zich op het snijvlak van uiteenlopende rechtsgebieden. Een goed begrip van de onderlinge verbanden is essentieel om deze regulering te kunnen doorgronden. Het proefschrift Public funding of failing banks in the European Union is de eerste uitgave die deze rechtsgebieden zo volledig in hun samenhang uiteenzet. U krijgt inzicht in hoe het prudentieel recht, staatssteunrecht en afwikkelingsrecht doorwerken in de regulering van publieke financiering van falende banken. De auteur illustreert haar bevindingen met een groot aantal praktijkvoorbeelden. Hierdoor maakt zij de technische materie helder en toegankelijk. Ze koppelt de materie aan het bredere plaatje van recente en toekomstige ontwikkelingen binnen de EU. Naast de meest recente voorbeelden van staatssteunverlening aan falende banken door Europese lidstaten, komen ook de toekomstige regels voor de afwikkeling van banken in de EU als gevolg van het Bankenpakket (BRRD II, SRMR II, CRD V en CRR II) aan de orde. De lezer krijgt inzicht in de ontwikkeling van het juridisch kader, de praktische toepassing daarvan en de vele discussies die daarbij spelen. De inzichten uit dit proefschrift zijn zowel van belang voor beleidsmakers, als voor de advocatuur en de wetenschap. Advocaten en wetenschappers doen hun voordeel met de hoofdst

Specificaties

ISBN/EAN 9789013160024
Druk 1