• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht

9789013161236 - Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht
2e hands

Artikelomschrijving

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel bevat de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening, artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. Verscheidene wetswijzigingen en ontwikkelingen in jurisprudentie vormen aanleiding voor deze 11e druk, waaronder de toepassing van de Crisis- en herstelwet. Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. In deze uitgave is de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. In een aantal gevallen is relevante jurisprudentie verwerkt, met name wanneer deze bepalend is voor de inhoud en de reikwijdte van een regeling. In dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel zijn uiteenlopende wetten en regelingen op het vlak van het ruimtelijk bestuursrecht opgenomen. Zo bevat de publicatie actuele wetteksten omtrent: # De Wet ruimtelijke ordening # Het Besluit ruimtelijke ordening # De Tracéwet # De relevante delen van de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de nieuwe Erfgoedwet # De Woningwet # De onteigeningswet # De Wet voorkeursrecht gemeenten # De ruimtelijk relevante onderdelen van de energiewetgeving Ruimtelijk bestuursrecht <(>&<)> Omgevingswet Aanleiding voor deze nieuwe druk waren verschillende wetswijzigingen die zijn doorgevoerd na de vorige uitgave uit februari 2019. Ook verscheen er nieuwe relevante jurisprudentie, onder andere betreffende de toepassing van de Crisis- en herstelwet, die zich heeft ontwikkeld als een transitiewet naar de Omgevingswet. Waar mogelijk is in de commentaren verwezen naar dienovereenkomstige bepalingen in het nie

Specificaties

ISBN/EAN 9789013161236
Druk 11
€ 213,00
Verwachte bezorgdatum: 17-08

Artikelomschrijving

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel bevat de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening, artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. Verscheidene wetswijzigingen en ontwikkelingen in jurisprudentie vormen aanleiding voor deze 11e druk, waaronder de toepassing van de Crisis- en herstelwet. Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. In deze uitgave is de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. In een aantal gevallen is relevante jurisprudentie verwerkt, met name wanneer deze bepalend is voor de inhoud en de reikwijdte van een regeling. In dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel zijn uiteenlopende wetten en regelingen op het vlak van het ruimtelijk bestuursrecht opgenomen. Zo bevat de publicatie actuele wetteksten omtrent: # De Wet ruimtelijke ordening # Het Besluit ruimtelijke ordening # De Tracéwet # De relevante delen van de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de nieuwe Erfgoedwet # De Woningwet # De onteigeningswet # De Wet voorkeursrecht gemeenten # De ruimtelijk relevante onderdelen van de energiewetgeving Ruimtelijk bestuursrecht <(>&<)> Omgevingswet Aanleiding voor deze nieuwe druk waren verschillende wetswijzigingen die zijn doorgevoerd na de vorige uitgave uit februari 2019. Ook verscheen er nieuwe relevante jurisprudentie, onder andere betreffende de toepassing van de Crisis- en herstelwet, die zich heeft ontwikkeld als een transitiewet naar de Omgevingswet. Waar mogelijk is in de commentaren verwezen naar dienovereenkomstige bepalingen in het nie

Specificaties

ISBN/EAN 9789013161236
Druk 11