• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Pensioenwetgeving 2021

9789013162127 - Pensioenwetgeving 2021
2e hands

Artikelomschrijving

In Pensioenwetgeving vindt u een compleet overzicht van de wet- en regelgeving betreffende pensioenen naar de stand van 1 januari 2021. Regels over pensioenen zijn verspreid over tal van bronnen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk de actuele stand van zaken te overzien. Deze bundel brengt deze uiteenlopende informatiebronnen samen en biedt hiermee een handreiking aan degenen die met het pensioenrecht in de praktijk of voor studie moeten werken. De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uiteraard zijn ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten opgenomen. Nieuw opgenomen is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Maar Pensioenwetgeving gaat verder: zo staat de uitgave ook stil bij civiele wetgeving die bepalingen bevatten die voor pensioen relevant zijn. Deze vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de ondernemingsraden, in het gelijkebehandelingsrecht, in de socialezekerheidswetgeving, in het Europees recht en - uiteraard - het fiscale recht, alsook in een aantal beleidsregels van de toezichthouders AFM en DNB. Deze editie van #Pensioenwetgeving# bevat de op 1 januari 2021 geldende wetgeving. Daarnaast vindt u in deze uitgave teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen, daar waar deze voor een goed begrip van de wetgeving van belang worden geacht. Zo is de uitgave ook in de loop van het jaar zo actueel mogelijk.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013162127
Druk 1
€ 145,00
Op voorraad. Verwachte bezorgdatum: 24-09

Artikelomschrijving

In Pensioenwetgeving vindt u een compleet overzicht van de wet- en regelgeving betreffende pensioenen naar de stand van 1 januari 2021. Regels over pensioenen zijn verspreid over tal van bronnen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk de actuele stand van zaken te overzien. Deze bundel brengt deze uiteenlopende informatiebronnen samen en biedt hiermee een handreiking aan degenen die met het pensioenrecht in de praktijk of voor studie moeten werken. De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uiteraard zijn ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten opgenomen. Nieuw opgenomen is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Maar Pensioenwetgeving gaat verder: zo staat de uitgave ook stil bij civiele wetgeving die bepalingen bevatten die voor pensioen relevant zijn. Deze vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de ondernemingsraden, in het gelijkebehandelingsrecht, in de socialezekerheidswetgeving, in het Europees recht en - uiteraard - het fiscale recht, alsook in een aantal beleidsregels van de toezichthouders AFM en DNB. Deze editie van #Pensioenwetgeving# bevat de op 1 januari 2021 geldende wetgeving. Daarnaast vindt u in deze uitgave teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen, daar waar deze voor een goed begrip van de wetgeving van belang worden geacht. Zo is de uitgave ook in de loop van het jaar zo actueel mogelijk.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013162127
Druk 1