• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

9789013163483 - De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
2e hands

Artikelomschrijving

Deze uitgave levert een overzicht van de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020 van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR). Hierbij stond het onderwerp "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht" centraal. Eén van de activiteiten van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen. Hierin komen actuele highlights en stof voor discussie aan bod. De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht bundelt de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020. Deze bijeenkomst stond in het kader van "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht". Zo verkent pre-adviseur Alex Geert Castermans de grenzen van het werken met open normen door de civiele rechter, vanuit het perspectief van de burger. Hij onderzoekt de verhouding van open normen tot dwingende wetgeving. Daarbij relativeert hij de betekenis van het Bosentan en Mathilda arresten. Ook werpt hij een kritische blik op de betekenis van zelfregulering zoals gedragscodes voor de invulling van open normen, die vooral feitelijk van aard is. Pre-adviseur Gerbrant Snijders beperkt zich in zijn bijdragen tot het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. Wat is de betekenis van die begrippen en het onderscheid en de verhouding daartussen? En welke gevolgen kan een vermenging van beide soorten van recht met zich meebrengen? Centrale stelling hierbij is dat deze gevolgen afhangen van de context. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van rechtspraak en wetgeving. De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief. VASR streeft diverse doelstellingen na die de ontwikkelingen van deze rechtsgebieden ten goede komen. Zo beo

Specificaties

ISBN/EAN 9789013163483
Druk 1
€ 41,50
Verwachte bezorgdatum: 18-08

Artikelomschrijving

Deze uitgave levert een overzicht van de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020 van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR). Hierbij stond het onderwerp "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht" centraal. Eén van de activiteiten van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen. Hierin komen actuele highlights en stof voor discussie aan bod. De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht bundelt de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020. Deze bijeenkomst stond in het kader van "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht". Zo verkent pre-adviseur Alex Geert Castermans de grenzen van het werken met open normen door de civiele rechter, vanuit het perspectief van de burger. Hij onderzoekt de verhouding van open normen tot dwingende wetgeving. Daarbij relativeert hij de betekenis van het Bosentan en Mathilda arresten. Ook werpt hij een kritische blik op de betekenis van zelfregulering zoals gedragscodes voor de invulling van open normen, die vooral feitelijk van aard is. Pre-adviseur Gerbrant Snijders beperkt zich in zijn bijdragen tot het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. Wat is de betekenis van die begrippen en het onderscheid en de verhouding daartussen? En welke gevolgen kan een vermenging van beide soorten van recht met zich meebrengen? Centrale stelling hierbij is dat deze gevolgen afhangen van de context. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van rechtspraak en wetgeving. De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief. VASR streeft diverse doelstellingen na die de ontwikkelingen van deze rechtsgebieden ten goede komen. Zo beo

Specificaties

ISBN/EAN 9789013163483
Druk 1