• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Wolters Kluwer

9789013166255 - Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
2e hands

Artikelomschrijving

Dit deel uit de gewaardeerde serie Tekst <(>&<)> Commentaar geldt als dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze 10e druk bewijst wederom grote meerwaarde ten opzichte van alle andere publicaties op dit terrein. De soms ingewikkelde wetgevingsprocessen worden inzichtelijk gemaakt via de bekende korte, heldere commentaren. Tekst <(>&<)> Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst, inclusief de belangrijkste rechtspraak en, waar nodig, aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving maakten een nieuwe druk van dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel noodzakelijk. Wetgeving en commentaren zijn waar nodig in het licht hiervan herzien. De stopzetting van de verdere # gefaseerde # invoering van de KEI-wetgeving als gevolg van de zogenaamde Spoedwet KEI per 1 oktober 2019 is thans een feit. Dit heeft ertoe geleid dat in feitelijke instanties KEI-Rv niet meer van toepassing is. Het commentaar op art. 30a-30r KEI-Rv (met uitzondering van art. 30p Rv dat in werking is getreden voor de feitelijke instanties en in alle procedures) resp. art. 111-123 KEI-Rv blijft desondanks van belang zowel voor de vorderingsprocedure in cassatie (sinds 1 maart 2017) als de verzoekprocedure in cassatie (sinds 1 april 2021, Stb. 2021, 81), waardoor bij de Hoge Raad over de hele linie digitaal wordt geprocedeerd. Vanuit internationaal perspectief is bovendien rekening gehouden met drie EU-verordeningen die per 1 juli 2022 resp. 1 augustus 2022 van toepassing zijn, te weten: # Verordening (EU) nr. 2020/1783 van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van de

Specificaties

Auteur Wolters Kluwer
ISBN/EAN 9789013166255
Druk 10
€ 397,00
Verwachte bezorgdatum: 08-10

Artikelomschrijving

Dit deel uit de gewaardeerde serie Tekst <(>&<)> Commentaar geldt als dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze 10e druk bewijst wederom grote meerwaarde ten opzichte van alle andere publicaties op dit terrein. De soms ingewikkelde wetgevingsprocessen worden inzichtelijk gemaakt via de bekende korte, heldere commentaren. Tekst <(>&<)> Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst, inclusief de belangrijkste rechtspraak en, waar nodig, aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving maakten een nieuwe druk van dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel noodzakelijk. Wetgeving en commentaren zijn waar nodig in het licht hiervan herzien. De stopzetting van de verdere # gefaseerde # invoering van de KEI-wetgeving als gevolg van de zogenaamde Spoedwet KEI per 1 oktober 2019 is thans een feit. Dit heeft ertoe geleid dat in feitelijke instanties KEI-Rv niet meer van toepassing is. Het commentaar op art. 30a-30r KEI-Rv (met uitzondering van art. 30p Rv dat in werking is getreden voor de feitelijke instanties en in alle procedures) resp. art. 111-123 KEI-Rv blijft desondanks van belang zowel voor de vorderingsprocedure in cassatie (sinds 1 maart 2017) als de verzoekprocedure in cassatie (sinds 1 april 2021, Stb. 2021, 81), waardoor bij de Hoge Raad over de hele linie digitaal wordt geprocedeerd. Vanuit internationaal perspectief is bovendien rekening gehouden met drie EU-verordeningen die per 1 juli 2022 resp. 1 augustus 2022 van toepassing zijn, te weten: # Verordening (EU) nr. 2020/1783 van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van de

Specificaties

Auteur Wolters Kluwer
ISBN/EAN 9789013166255
Druk 10