• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2022

Hoekendijk, M.G.M.

9789013166378 - Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2022
2e hands

Artikelomschrijving

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing van belang is. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Via paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving kunt u de bespreking raadplegen in het zakboek Strafvordering of Strafrecht. Als hulpofficier van justitie of specialist in de opsporing dient u kennis te hebben van uiteenlopende en vaak veranderlijke rechtsgebieden. Het zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier helpt u een weg te banen binnen actuele wet- en regelgeving. De 2022-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en vernieuwde index vindt u snel wat u zoekt en via handige paragraafverwijzingen naar de bespreking in het zakboek Strafvordering of Strafrecht voor de Hulpofficier komt u snel tot de gewenste verdieping. Uiteraard bevat dit zakboek belangrijke recente wijzigingen en wijzigingsvoorstellen waar u als hulpofficier of specialist in de opsporing mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken bij de hand. Verwerkt in deze 2022-editie zijn onder meer: Uitbreiding vh-misdrijven. Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde. Nieuwe Ambtsinstructie (inwerkingtreding in 2022 verwacht). Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin onder meer een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden. Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op b

Specificaties

Auteur Hoekendijk, M.G.M.
ISBN/EAN 9789013166378
Druk 1
€ 30,00
Verwachte bezorgdatum: 29-09

Artikelomschrijving

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing van belang is. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Via paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving kunt u de bespreking raadplegen in het zakboek Strafvordering of Strafrecht. Als hulpofficier van justitie of specialist in de opsporing dient u kennis te hebben van uiteenlopende en vaak veranderlijke rechtsgebieden. Het zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier helpt u een weg te banen binnen actuele wet- en regelgeving. De 2022-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en vernieuwde index vindt u snel wat u zoekt en via handige paragraafverwijzingen naar de bespreking in het zakboek Strafvordering of Strafrecht voor de Hulpofficier komt u snel tot de gewenste verdieping. Uiteraard bevat dit zakboek belangrijke recente wijzigingen en wijzigingsvoorstellen waar u als hulpofficier of specialist in de opsporing mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken bij de hand. Verwerkt in deze 2022-editie zijn onder meer: Uitbreiding vh-misdrijven. Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde. Nieuwe Ambtsinstructie (inwerkingtreding in 2022 verwacht). Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin onder meer een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden. Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op b

Specificaties

Auteur Hoekendijk, M.G.M.
ISBN/EAN 9789013166378
Druk 1