• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

Kluwer

9789013166651 - Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Dit T<(>&<)>C-deel ondersteunt bij het doorgronden van de wetteksten uit Boek 1 BW Personen- en familierecht, inclusief aanverwante wet- en regelgeving die waar nodig is voorzien van commentaar. De 12e druk is op vele fronten geactualiseerd en gaat uit van de laatste stand van zaken. Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel helpt je snel tot de kern tot komen van de bepalingen uit Boek 1 BW Personen- en familierecht. Het naslagwerk is daarnaast op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving en verdragen/EU- verordeningen, die eveneens waar nodig zijn voorzien van commentaar. De 12e druk is op tal van fronten bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, rechtspraak en literatuur. Allereerst zijn belangrijke wetsvoorstellen en nieuwe en aankomende wetgeving van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft dit onder meer het naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning van een kind. Daarnaast zijn wijzigingen van de Jeugdwet becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt bovendien aandacht besteed aan belangrijke internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. Tenslotte geeft de titel een aantal niet in Boek 10 BW neergelegde onderwerpen weer van internationaal personen- en familierecht, die zijn geregeld in EU-verordeningen en Haagse verdragen. Zo is de Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing

Specificaties

Auteur Kluwer
ISBN/EAN 9789013166651
Druk 12
€ 382,00
Verwachte bezorgdatum: 02-12

Artikelomschrijving

Dit T<(>&<)>C-deel ondersteunt bij het doorgronden van de wetteksten uit Boek 1 BW Personen- en familierecht, inclusief aanverwante wet- en regelgeving die waar nodig is voorzien van commentaar. De 12e druk is op vele fronten geactualiseerd en gaat uit van de laatste stand van zaken. Tekst <(>&<)> Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel helpt je snel tot de kern tot komen van de bepalingen uit Boek 1 BW Personen- en familierecht. Het naslagwerk is daarnaast op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving en verdragen/EU- verordeningen, die eveneens waar nodig zijn voorzien van commentaar. De 12e druk is op tal van fronten bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, rechtspraak en literatuur. Allereerst zijn belangrijke wetsvoorstellen en nieuwe en aankomende wetgeving van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft dit onder meer het naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning van een kind. Daarnaast zijn wijzigingen van de Jeugdwet becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt bovendien aandacht besteed aan belangrijke internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. Tenslotte geeft de titel een aantal niet in Boek 10 BW neergelegde onderwerpen weer van internationaal personen- en familierecht, die zijn geregeld in EU-verordeningen en Haagse verdragen. Zo is de Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing

Specificaties

Auteur Kluwer
ISBN/EAN 9789013166651
Druk 12