• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Recht, orde en vrijheid een historische inleiding in de rechtsfilosofie

Maris, C.W. Jacobs, Frans

9789013167016 - Recht, orde en vrijheid een historische inleiding in de rechtsfilosofie
2e hands

Artikelomschrijving

Wat is de verhouding van recht en rechtvaardigheid? Deze uitgave geeft een historisch overzicht van de verschillende theorieën hierover. Geen andere titel schetst zoân compleet en verhelderend beeld van de geschiedenis van de rechtsfilosofie. Wat is de verhouding van recht en rechtvaardigheid? Rechtsfilosofen breken er al eeuwen hun hoofd over die vraag, met vele tegenstrijdige theorieën en steeds verfijndere argumentatie tot gevolg. In Recht, Orde en Vrijheid bespreekt een aantal experts de boeiende dynamiek tussen recht, orde en rechtvaardigheid. Deze publicatie behandelt vragen als: Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardigheid in? Moet een rechtvaardige rechtsorde de burger perfectioneren tot deugdzaam burger? Of moet het recht alleen de billijke voorwaarden scheppen waarbinnen elk individu zich vrij kan ontplooien? Het boek geeft een historisch overzicht en een kritische analyse van de westerse rechtsfilosofie, van de Griekse Pre- Socraten tot de liberale rechtvaardigheidstheorie van Rawls. In de moderne westerse rechtsorde staat de individuele autonomie centraal: vandaar de democratische rechtsstaat en de mensenrechten. Voordien ging men ervan uit dat het individu een plaats heeft in een groter maatschappelijk en kosmisch geheel. Die opvatting heerst ook in de niet-westerse wereld. Het is dus de vraag of de mensenrechten universeel gelden. Ofwel: moet het recht orde én vrijheid garanderen? Rechtsfilosofie en actuele rechtsproblemen Deze vierde, herziene editie haakt in op actuele emancipatiebewegingen als #MeToo en Black Lives Matter. Ze besteedt extra aandacht aan inclusiviteit in het rechtsideaal en racistische tendensen in de westerse politieke filosofie. Ook het niet-westerse perspectief komt aan bod, met name van de Chinese, Afrikaanse en interculturele filosofie. De diverse hoofdstukken zijn op een toegankelijke manier geschreven en geven een grondig overzicht van de hoofdlijnen van de rechts- en politieke filosofie van verleden

Specificaties

Auteur Maris, C.W. Jacobs, Frans
ISBN/EAN 9789013167016
Druk 4
€ 49,50
Verwachte bezorgdatum: 29-09

Artikelomschrijving

Wat is de verhouding van recht en rechtvaardigheid? Deze uitgave geeft een historisch overzicht van de verschillende theorieën hierover. Geen andere titel schetst zoân compleet en verhelderend beeld van de geschiedenis van de rechtsfilosofie. Wat is de verhouding van recht en rechtvaardigheid? Rechtsfilosofen breken er al eeuwen hun hoofd over die vraag, met vele tegenstrijdige theorieën en steeds verfijndere argumentatie tot gevolg. In Recht, Orde en Vrijheid bespreekt een aantal experts de boeiende dynamiek tussen recht, orde en rechtvaardigheid. Deze publicatie behandelt vragen als: Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardigheid in? Moet een rechtvaardige rechtsorde de burger perfectioneren tot deugdzaam burger? Of moet het recht alleen de billijke voorwaarden scheppen waarbinnen elk individu zich vrij kan ontplooien? Het boek geeft een historisch overzicht en een kritische analyse van de westerse rechtsfilosofie, van de Griekse Pre- Socraten tot de liberale rechtvaardigheidstheorie van Rawls. In de moderne westerse rechtsorde staat de individuele autonomie centraal: vandaar de democratische rechtsstaat en de mensenrechten. Voordien ging men ervan uit dat het individu een plaats heeft in een groter maatschappelijk en kosmisch geheel. Die opvatting heerst ook in de niet-westerse wereld. Het is dus de vraag of de mensenrechten universeel gelden. Ofwel: moet het recht orde én vrijheid garanderen? Rechtsfilosofie en actuele rechtsproblemen Deze vierde, herziene editie haakt in op actuele emancipatiebewegingen als #MeToo en Black Lives Matter. Ze besteedt extra aandacht aan inclusiviteit in het rechtsideaal en racistische tendensen in de westerse politieke filosofie. Ook het niet-westerse perspectief komt aan bod, met name van de Chinese, Afrikaanse en interculturele filosofie. De diverse hoofdstukken zijn op een toegankelijke manier geschreven en geven een grondig overzicht van de hoofdlijnen van de rechts- en politieke filosofie van verleden

Specificaties

Auteur Maris, C.W. Jacobs, Frans
ISBN/EAN 9789013167016
Druk 4