• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal

9789013168426 - Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal
2e hands

Artikelomschrijving

Dit T<(>&<)>C-deel bevat een artikelsgewijs commentaar op de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke regelgeving die betrekking heeft op het erfrecht. Het commentaar, dat volgens een vaste opbouw is gestructureerd, helpt je snel tot de kern van de wetgeving te komen. Tekst <(>&<)> Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel telt vijf onderdelen: Burgerlijk Wetboek, Internationaal privaatrecht, Notariële wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale belastingverdragen. Het onderdeel Burgerlijk Wetboek bevat heel Boek 4, de Titels Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, de Titel Schenking van Boek 7, het erfrechtelijke overgangsrecht en het oude Vierde Boek. Het erfrechtelijke IPR omvat commentaar op Titel 12 van Boek 10 BW, het Haags testamentsvormenverdrag en het Haags erfrechtverdrag. Daarnaast is de Europese erfrechtverordening van een uitgebreid commentaar voorzien. De overige regelgeving is verdeeld over de hiervoor genoemde andere hoofdthemaâs en is grotendeels becommentarieerd. De tekst is uiteraard geheel bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. Tekst <(>&<)> Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal is bestemd voor iedereen die in praktijk of studie te maken heeft met erfrecht in al zijn aspecten. Hiermee vormt de titel een nuttig naslagwerk voor onder meer notarissen, rechters, beroepsbeoefenaren en hun organisaties, vermogensbeheerders, belastingadviseurs, estate planners, juristen, docenten en studenten.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013168426
Druk 9
€ 260,00
Verwachte bezorgdatum: 07-10

Artikelomschrijving

Dit T<(>&<)>C-deel bevat een artikelsgewijs commentaar op de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke regelgeving die betrekking heeft op het erfrecht. Het commentaar, dat volgens een vaste opbouw is gestructureerd, helpt je snel tot de kern van de wetgeving te komen. Tekst <(>&<)> Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel telt vijf onderdelen: Burgerlijk Wetboek, Internationaal privaatrecht, Notariële wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale belastingverdragen. Het onderdeel Burgerlijk Wetboek bevat heel Boek 4, de Titels Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, de Titel Schenking van Boek 7, het erfrechtelijke overgangsrecht en het oude Vierde Boek. Het erfrechtelijke IPR omvat commentaar op Titel 12 van Boek 10 BW, het Haags testamentsvormenverdrag en het Haags erfrechtverdrag. Daarnaast is de Europese erfrechtverordening van een uitgebreid commentaar voorzien. De overige regelgeving is verdeeld over de hiervoor genoemde andere hoofdthemaâs en is grotendeels becommentarieerd. De tekst is uiteraard geheel bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. Tekst <(>&<)> Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal is bestemd voor iedereen die in praktijk of studie te maken heeft met erfrecht in al zijn aspecten. Hiermee vormt de titel een nuttig naslagwerk voor onder meer notarissen, rechters, beroepsbeoefenaren en hun organisaties, vermogensbeheerders, belastingadviseurs, estate planners, juristen, docenten en studenten.

Specificaties

ISBN/EAN 9789013168426
Druk 9