• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2022

Bondt, T. de

9789013168938 - Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2022
2e hands

Artikelomschrijving

Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de themaâs ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo- wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2022. De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan de ontwikkelingen uit de maatschappij. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan het schrappen van de nationaliteitsvereiste van uitgezonden diplomaten en het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de no-riskpolis en de loonkostensubsidie. In deze volledig herziene editie komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Sociaal Memo Ziekte <(>&<)> Zorg 2022 bevat alle relevante bepalingen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Alle informatie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. In deze uitgave komen de Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong) aan bod. Ook wordt het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekeringen uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst dit memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2022 weergegeven. De inhoud van deze uitgave is compleet herzien en geactualiseerd. In het bijzonder komen aan de orde: Samenloop loonkostensubsidie van gemeente met no-riskpolis ziekengeld Niet langer verstrekken van medische gegevens door UWV aan de werkgever

Specificaties

Auteur Bondt, T. de
ISBN/EAN 9789013168938
Druk 2
€ 61,94
Verwachte bezorgdatum: 05-10

Artikelomschrijving

Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de themaâs ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo- wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2022. De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan de ontwikkelingen uit de maatschappij. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan het schrappen van de nationaliteitsvereiste van uitgezonden diplomaten en het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de no-riskpolis en de loonkostensubsidie. In deze volledig herziene editie komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Sociaal Memo Ziekte <(>&<)> Zorg 2022 bevat alle relevante bepalingen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Alle informatie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. In deze uitgave komen de Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong) aan bod. Ook wordt het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekeringen uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst dit memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2022 weergegeven. De inhoud van deze uitgave is compleet herzien en geactualiseerd. In het bijzonder komen aan de orde: Samenloop loonkostensubsidie van gemeente met no-riskpolis ziekengeld Niet langer verstrekken van medische gegevens door UWV aan de werkgever

Specificaties

Auteur Bondt, T. de
ISBN/EAN 9789013168938
Druk 2