• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Burkens, M.C. Kummeling, H.R.B.M. Vermeulen, B.P. Widdershoven, R.J.G.M.

9789013169645 - Beginselen van de democratische rechtsstaat
2e hands

Artikelomschrijving

Deze titel geeft een algemene en systematisch opgezette inleiding in het staats-en bestuursrecht. Er wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat evenals juridisch en maatschappelijke actualiteit. De inhoud sluit aan bij diverse actuele ontwikkelingen, zoals het democratisch tekort, de opkomst van het populisme, de toeslagenaffaire en de klimaatcrisis. Beginselen van de democratische rechtsstaat geeft inzicht in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse constitutionele bestel ten grondslag liggen. De titel zet uiteen hoe die beginselen in het staats- en bestuursrecht zijn uitgewerkt en concreet toepassing vinden. Naast een systematische analyse van die beginselen en hun toepassing in de rechtspraktijk wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Daarbij komt ook de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde uitdrukkelijk aan bod. Deze uitgave is primair bedoeld voor diverse fasen in de rechtenstudie, maar door de algemene inleiding in het staats- en bestuursrecht is de titel ook geschikt voor andere studies en de rechtspraktijk. In deze herziene druk is aandacht voor de opkomst van het populisme en de toenemende uitdagingen waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn er nog vele andere ontwikkelingen die in deze druk zijn geactualiseerd of opgenomen. Denk aan: de decentralisaties in het sociale domein de nieuwe aanpak van de kabinetsformatie de rol van referenda de euro-perikelen en de Brexit de nieuw vormgegeven kabinetsformatie de toeslagenaffaire de rol die de diverse staatsinstellingen hebben bij het oplossen van de klimaatcrisis, zoals in het bijzonder geïllustreerd door het Urgenda- arrest van de Hoge Raad Beginselen van de democratische rechtsstaat is van grote waarde voor pre-professionals die kennis moeten hebben van het staats- en bestuursrecht. De titel wordt daa

Specificaties

Auteur Burkens, M.C. Kummeling, H.R.B.M. Vermeulen, B.P. Widdershoven, R.J.G.M.
ISBN/EAN 9789013169645
Druk 9
€ 50,00
Verwachte bezorgdatum: 04-10

Artikelomschrijving

Deze titel geeft een algemene en systematisch opgezette inleiding in het staats-en bestuursrecht. Er wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat evenals juridisch en maatschappelijke actualiteit. De inhoud sluit aan bij diverse actuele ontwikkelingen, zoals het democratisch tekort, de opkomst van het populisme, de toeslagenaffaire en de klimaatcrisis. Beginselen van de democratische rechtsstaat geeft inzicht in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse constitutionele bestel ten grondslag liggen. De titel zet uiteen hoe die beginselen in het staats- en bestuursrecht zijn uitgewerkt en concreet toepassing vinden. Naast een systematische analyse van die beginselen en hun toepassing in de rechtspraktijk wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Daarbij komt ook de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde uitdrukkelijk aan bod. Deze uitgave is primair bedoeld voor diverse fasen in de rechtenstudie, maar door de algemene inleiding in het staats- en bestuursrecht is de titel ook geschikt voor andere studies en de rechtspraktijk. In deze herziene druk is aandacht voor de opkomst van het populisme en de toenemende uitdagingen waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn er nog vele andere ontwikkelingen die in deze druk zijn geactualiseerd of opgenomen. Denk aan: de decentralisaties in het sociale domein de nieuwe aanpak van de kabinetsformatie de rol van referenda de euro-perikelen en de Brexit de nieuw vormgegeven kabinetsformatie de toeslagenaffaire de rol die de diverse staatsinstellingen hebben bij het oplossen van de klimaatcrisis, zoals in het bijzonder geïllustreerd door het Urgenda- arrest van de Hoge Raad Beginselen van de democratische rechtsstaat is van grote waarde voor pre-professionals die kennis moeten hebben van het staats- en bestuursrecht. De titel wordt daa

Specificaties

Auteur Burkens, M.C. Kummeling, H.R.B.M. Vermeulen, B.P. Widdershoven, R.J.G.M.
ISBN/EAN 9789013169645
Druk 9