• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Rechtsvergelijking

Devroe, W.

9789033483417 - Rechtsvergelijking
2e hands

Artikelomschrijving

Dit boek biedt een inleiding tot de rechtsvergelijking voor studenten van universitaire of daarmee gelijkgestelde juridische opleidingen en voor rechtspractici. Een uitgebreid algemeen deel belicht de rechtsvergelijking als discipline en als methode. De kentrekken van drie Europese en vier niet-Europese rechtsstelsels of -families komen aan bod, mede in het licht van de geschiedenis en maatschappelijke eigenheid van elk systeem. Uit het boek spreekt bovenal de overtuiging dat klassieke rechtsvergelijking als vergelijking van rechtsregels van staten, niet langer voldoet nu het nationale recht steeds sterker wordt beïnvloed door het recht van de Europese Unie en het internationale recht. Bestudeerd moet worden hoe nationaal recht interageert met supra- en internationaal recht. Processen van eenmaking van recht worden daarbij tot bevoorrecht studieobject. Van interessante academische bezigheid, bedoeld om kennis te vergaren, wordt rechtsvergelijking plots tot een essentieel middel om er, via het zoeken naar principes die nationale rechtsstelsels gemeen hebben, voor te zorgen dat eengemaakt recht aansluiting vindt bij nationale rechtstradities en aldus gedragen, gelegitimeerd recht wordt. WOUTER DEVROE is gewoon hoogleraar Rechtsvergelijking en vicedecaan aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven. Hij is tevens hoogleraar Competition Law aan de Universiteit van Maastricht en directeur van het Leuven Centre for a Common Law of Europe. Hij combineerde zijn academische activiteit steeds met rechtspraktijk, achtereenvolgens als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, als lid van de Raad voor de Mededinging (administratief rechtscollege dat deel uitmaakt van de Belgische Mededingingsautoriteit) en tegenwoordig als advocaat bij de balie te Brussel. Reeks: Studie Juri

Specificaties

Auteur Devroe, W.
ISBN/EAN 9789033483417
Druk 3
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Dit boek biedt een inleiding tot de rechtsvergelijking voor studenten van universitaire of daarmee gelijkgestelde juridische opleidingen en voor rechtspractici. Een uitgebreid algemeen deel belicht de rechtsvergelijking als discipline en als methode. De kentrekken van drie Europese en vier niet-Europese rechtsstelsels of -families komen aan bod, mede in het licht van de geschiedenis en maatschappelijke eigenheid van elk systeem. Uit het boek spreekt bovenal de overtuiging dat klassieke rechtsvergelijking als vergelijking van rechtsregels van staten, niet langer voldoet nu het nationale recht steeds sterker wordt beïnvloed door het recht van de Europese Unie en het internationale recht. Bestudeerd moet worden hoe nationaal recht interageert met supra- en internationaal recht. Processen van eenmaking van recht worden daarbij tot bevoorrecht studieobject. Van interessante academische bezigheid, bedoeld om kennis te vergaren, wordt rechtsvergelijking plots tot een essentieel middel om er, via het zoeken naar principes die nationale rechtsstelsels gemeen hebben, voor te zorgen dat eengemaakt recht aansluiting vindt bij nationale rechtstradities en aldus gedragen, gelegitimeerd recht wordt. WOUTER DEVROE is gewoon hoogleraar Rechtsvergelijking en vicedecaan aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven. Hij is tevens hoogleraar Competition Law aan de Universiteit van Maastricht en directeur van het Leuven Centre for a Common Law of Europe. Hij combineerde zijn academische activiteit steeds met rechtspraktijk, achtereenvolgens als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, als lid van de Raad voor de Mededinging (administratief rechtscollege dat deel uitmaakt van de Belgische Mededingingsautoriteit) en tegenwoordig als advocaat bij de balie te Brussel. Reeks: Studie Juri

Specificaties

Auteur Devroe, W.
ISBN/EAN 9789033483417
Druk 3