• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Rellen in ondiep

Brink, G.J.M. van den

9789035244603 - Rellen in ondiep
2e hands

Artikelomschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Begin 2007 overleed een bewoner van de Utrechtse wijk Ondiep door een politiekogel. Dit incident lokte ernstige ordeverstoringen uit, die politie en bestuur noopten tot krachtdadig ingrijpen. Zo werd de wijk tijdelijk afgegrendeld om inmenging van relschoppers van buiten wijk en stad te voorkomen. In deze studie worden de gebeurtenissen rond Ondiep nauwgezet gereconstrueerd en worden verloop en afhandeling belicht vanuit verschillende perspectieven. Aan het woord komen onder anderen nabestaanden, wijkbewoners, politie, opbouwwerkers en andere professionals, de plaatselijke overheid en regionale of landelijke media. De aandacht gaat speciaal uit naar het functioneren van de politie en de mogelijke lessen die te trekken zijn uit het verloop van de rellen en haar aandeel bij de beteugeling daarvan. Vragen die aan bod komen zijn: hoe zijn de rellen ontstaan, welke rol speelden de verschillende partijen, hoe verliep de aansturing vanuit de lokale driehoek, welke rol hebben de wijkbewoners in de dagen na de rellen gespeeld, wat voor houding namen de media aan, wat waren de gevolgen in termen van beeldvorming,

Specificaties

Auteur Brink, G.J.M. van den
ISBN/EAN 9789035244603
Druk 1
€ 75,60
Verwachte bezorgdatum: 10-08

Artikelomschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Begin 2007 overleed een bewoner van de Utrechtse wijk Ondiep door een politiekogel. Dit incident lokte ernstige ordeverstoringen uit, die politie en bestuur noopten tot krachtdadig ingrijpen. Zo werd de wijk tijdelijk afgegrendeld om inmenging van relschoppers van buiten wijk en stad te voorkomen. In deze studie worden de gebeurtenissen rond Ondiep nauwgezet gereconstrueerd en worden verloop en afhandeling belicht vanuit verschillende perspectieven. Aan het woord komen onder anderen nabestaanden, wijkbewoners, politie, opbouwwerkers en andere professionals, de plaatselijke overheid en regionale of landelijke media. De aandacht gaat speciaal uit naar het functioneren van de politie en de mogelijke lessen die te trekken zijn uit het verloop van de rellen en haar aandeel bij de beteugeling daarvan. Vragen die aan bod komen zijn: hoe zijn de rellen ontstaan, welke rol speelden de verschillende partijen, hoe verliep de aansturing vanuit de lokale driehoek, welke rol hebben de wijkbewoners in de dagen na de rellen gespeeld, wat voor houding namen de media aan, wat waren de gevolgen in termen van beeldvorming,

Specificaties

Auteur Brink, G.J.M. van den
ISBN/EAN 9789035244603
Druk 1