• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Wapengebruik

Vries, M.S. de

9789035246638 - Wapengebruik
2e hands

Artikelomschrijving

Wapengebruik De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Nederland kent een relatief strenge wapenwetgeving. De huidige tendens is bovendien om, veelal in reactie op geweldsincidenten, deze wetgeving nog verder aan te scherpen. Men hoopt zo de beschikbaarheid van wapens en daarmee het illegaal gebruik in te perken. Het is echter de vraag of het aanscherpen van wetgeving en beleid helpt om wapenbezit en het aantal gewapende geweldsincidenten terug te dringen. Zo zijn verschillende in Nederland verboden wapens vrij verkrijgbaar in de ons omringende landen. Daarnaast zou een verdere aanscherping van de Nederlandse wetgeving, met als gevolg dat meer wapens als illegaal worden bestempeld, ertoe kunnen leiden dat er zogenaamde verplaatsingseffecten optreden naar voorwerpen die niet als illegaal wapen zijn gedefinieerd, maar die wel als zodanig te gebruiken zijn. Vanuit de politiepraktijk klinken er momenteel geluiden die erop wijzen dat de meeste geweldsmisdrijven worden gepleegd met wapens die wettelijk niet zijn verboden en dat in veel gevallen ook niet zullen worden. Denk hierbij aan hamers, hockeysticks, honkbalknuppels en keukenmessen. Er kunnen dus kanttekeningen worden geplaatst bij het effect van een verdere aanscherping van wet- en regelgeving op het gebruik van wapens bij geweldsdelicten. Maar bovenal roepen deze constateringen vragen op als: Welke wapens worden er in Nederland nu feitelijk gebruikt bij het plegen van geweldsmisdrijven? We

Specificaties

Auteur Vries, M.S. de
ISBN/EAN 9789035246638
Druk 1
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Wapengebruik De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Nederland kent een relatief strenge wapenwetgeving. De huidige tendens is bovendien om, veelal in reactie op geweldsincidenten, deze wetgeving nog verder aan te scherpen. Men hoopt zo de beschikbaarheid van wapens en daarmee het illegaal gebruik in te perken. Het is echter de vraag of het aanscherpen van wetgeving en beleid helpt om wapenbezit en het aantal gewapende geweldsincidenten terug te dringen. Zo zijn verschillende in Nederland verboden wapens vrij verkrijgbaar in de ons omringende landen. Daarnaast zou een verdere aanscherping van de Nederlandse wetgeving, met als gevolg dat meer wapens als illegaal worden bestempeld, ertoe kunnen leiden dat er zogenaamde verplaatsingseffecten optreden naar voorwerpen die niet als illegaal wapen zijn gedefinieerd, maar die wel als zodanig te gebruiken zijn. Vanuit de politiepraktijk klinken er momenteel geluiden die erop wijzen dat de meeste geweldsmisdrijven worden gepleegd met wapens die wettelijk niet zijn verboden en dat in veel gevallen ook niet zullen worden. Denk hierbij aan hamers, hockeysticks, honkbalknuppels en keukenmessen. Er kunnen dus kanttekeningen worden geplaatst bij het effect van een verdere aanscherping van wet- en regelgeving op het gebruik van wapens bij geweldsdelicten. Maar bovenal roepen deze constateringen vragen op als: Welke wapens worden er in Nederland nu feitelijk gebruikt bij het plegen van geweldsmisdrijven? We

Specificaties

Auteur Vries, M.S. de
ISBN/EAN 9789035246638
Druk 1