• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Met nieuwe ogen

Dries, Marian

9789046905814 - Met nieuwe ogen

Artikelomschrijving

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving. In twee delen beschrijft Met nieuwe ogen de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich bij en tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. Elk hoofdstuk begint met een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal. Het boek is geschreven voor studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld in Communities of Practice. Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Daarnaast kan het gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland (internationalisering). Marian Dries is andragoog en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent, onderwijsontwikkelaar en adviseur Cultuursensitief werken en Diversiteit. Zij heeft verschillende programma's ontwikkel

Specificaties

Auteur Dries, Marian
ISBN/EAN 9789046905814
Druk 5
€ 38,50
Op voorraad. Verwachte bezorgdatum: 24-09

Artikelomschrijving

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving. In twee delen beschrijft Met nieuwe ogen de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich bij en tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. Elk hoofdstuk begint met een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal. Het boek is geschreven voor studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld in Communities of Practice. Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Daarnaast kan het gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland (internationalisering). Marian Dries is andragoog en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent, onderwijsontwikkelaar en adviseur Cultuursensitief werken en Diversiteit. Zij heeft verschillende programma's ontwikkel

Specificaties

Auteur Dries, Marian
ISBN/EAN 9789046905814
Druk 5