• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Civiel procesdossier

Mierlo, A.I.M. Van & Beijer, F.M.

9789069163369 - Civiel procesdossier
2e hands

Artikelomschrijving

Het Civiel Procesdossier is primair geschreven voor studenten die hun eerste stappen zetten op het terrein van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Met dit dossier wordt beoogd de lezer inzicht te verschaffen in de wijze waarop zich een civiele procedure in de praktijk daadwerkelijk afspeelt. Door aan de hand van echte processtukken de hoofdlijnen van het huidige burgerlijk procesrecht te beschrijven, wordt de, door velen, overigens ten onrechte, als saai gekarakteriseerde stof, verlevendigd en, waar nodig aan de hand van nadere voorbeelden, verduidelijkt. Het Civiel Procesdossier valt uiteen in drie delen. Elk deel bevat één aanleg van de procedure. Deel I omvat de procedure in eerste aanleg, deel II de procedure in hoger beroep en deel III tenslotte de procedure in cassatie. A.I.M. van Mierlo is als hoogleraar burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en handelsrecht verbonden aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1988 op een dissertatie "Fiduciaire zeker heid, vuistloos en stil pand". Hij is o.m. lid van de Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht, raadsheer-plaatsvervanger te Arnhem en medewerker aan de losbladige Burgerlijke Rechtsvordering, de losbladige Verbintenissenrecht (Kluwer) en het Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Gouda Quint). F.M. Beijer is sinds 1 januari 1997 als wetenschappelijk docente verbonden aan Sectie II (burgerlijke rechtspleging en goederenrecht) van de vakgroep Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgt doctoraal colleges burgerlijk (proces)recht en werkt mee aan het Overzicht Burgerlijk Procesrecht (Advocatenblad).

Specificaties

Auteur Mierlo, A.I.M. Van & Beijer, F.M.
ISBN/EAN 9789069163369
Druk 2
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Het Civiel Procesdossier is primair geschreven voor studenten die hun eerste stappen zetten op het terrein van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Met dit dossier wordt beoogd de lezer inzicht te verschaffen in de wijze waarop zich een civiele procedure in de praktijk daadwerkelijk afspeelt. Door aan de hand van echte processtukken de hoofdlijnen van het huidige burgerlijk procesrecht te beschrijven, wordt de, door velen, overigens ten onrechte, als saai gekarakteriseerde stof, verlevendigd en, waar nodig aan de hand van nadere voorbeelden, verduidelijkt. Het Civiel Procesdossier valt uiteen in drie delen. Elk deel bevat één aanleg van de procedure. Deel I omvat de procedure in eerste aanleg, deel II de procedure in hoger beroep en deel III tenslotte de procedure in cassatie. A.I.M. van Mierlo is als hoogleraar burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en handelsrecht verbonden aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1988 op een dissertatie "Fiduciaire zeker heid, vuistloos en stil pand". Hij is o.m. lid van de Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht, raadsheer-plaatsvervanger te Arnhem en medewerker aan de losbladige Burgerlijke Rechtsvordering, de losbladige Verbintenissenrecht (Kluwer) en het Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Gouda Quint). F.M. Beijer is sinds 1 januari 1997 als wetenschappelijk docente verbonden aan Sectie II (burgerlijke rechtspleging en goederenrecht) van de vakgroep Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgt doctoraal colleges burgerlijk (proces)recht en werkt mee aan het Overzicht Burgerlijk Procesrecht (Advocatenblad).

Specificaties

Auteur Mierlo, A.I.M. Van & Beijer, F.M.
ISBN/EAN 9789069163369
Druk 2