• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

De praktijk van de wmo

Kwekkeboom, R.

9789088500039 - De praktijk van de wmo
2e hands

Artikelomschrijving

In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Na twee jaar bestaat een beter zicht op de gevolgen van de nieuwe wet voor de diverse professionals die op het brede terrein van maatschappelijke ondersteuning actief zijn. Daarbij valt te denken aan jeugd- en jongerenwerkers, opbouwwerkers of ouderenadviseurs, maar ook aan onderwijzers, politieagenten of gemeenteambtenaren. De WMOis een ambitieuze wet. De wet gaat uit van een verschuiving van verantwoordelijkheden: burgers worden zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de samenleving, de professionals moeten hen indien nodig daarbij ondersteunen en het is nu de gemeente die daarvoor de voorwaarden moet creëren. De uitvoering van de WMO vraagt dan ook om een andere inzet van de professionals, vooral van de hulpverleners op de terreinen zorg en welzijn. Zij zullen zich namelijk meer moeten richten op de sociale omgeving van hun cliënten - en die moeten betrekken bij de hulpverlening - en niet meer (alleen) op de hulpvraag van de cliënt zelf. Deze bundel geeft een beschrijving van een 9-tal onderzoeken op het terrein van de WMO. Zij geven inzicht in de werking van de wet en de gevolgen ervan voor de hulpverlening. Aan de orde komen o.a. de effecten van dwang en drang op de leefbaarheid in probleemwijken, het bevorderen van actief burgerschap in grote steden en de gevolgen voor de opvoedingsondersteuning. De onderzoeken zijn, veelal in opdracht, uitgevoerd door lectoraten die actief zijn op het sociaalagogisch terrein en nauw samen werken met gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. In de hoofdstukken wordt niet alleen een beschrijving gegeven van de opzet en uitvoering van de onderzoeken, maar wordt ook besproken wat de uitkomsten kunnen betekenen voor de beroepspraktijk. Zo wordt duidelijk dat het verhogen van de leefbaarheid van buurten en wijken begint met het creëren van aantrekkelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren, dat

Specificaties

Auteur Kwekkeboom, R.
ISBN/EAN 9789088500039
Druk 1
Uitverkocht

Artikelomschrijving

In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Na twee jaar bestaat een beter zicht op de gevolgen van de nieuwe wet voor de diverse professionals die op het brede terrein van maatschappelijke ondersteuning actief zijn. Daarbij valt te denken aan jeugd- en jongerenwerkers, opbouwwerkers of ouderenadviseurs, maar ook aan onderwijzers, politieagenten of gemeenteambtenaren. De WMOis een ambitieuze wet. De wet gaat uit van een verschuiving van verantwoordelijkheden: burgers worden zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de samenleving, de professionals moeten hen indien nodig daarbij ondersteunen en het is nu de gemeente die daarvoor de voorwaarden moet creëren. De uitvoering van de WMO vraagt dan ook om een andere inzet van de professionals, vooral van de hulpverleners op de terreinen zorg en welzijn. Zij zullen zich namelijk meer moeten richten op de sociale omgeving van hun cliënten - en die moeten betrekken bij de hulpverlening - en niet meer (alleen) op de hulpvraag van de cliënt zelf. Deze bundel geeft een beschrijving van een 9-tal onderzoeken op het terrein van de WMO. Zij geven inzicht in de werking van de wet en de gevolgen ervan voor de hulpverlening. Aan de orde komen o.a. de effecten van dwang en drang op de leefbaarheid in probleemwijken, het bevorderen van actief burgerschap in grote steden en de gevolgen voor de opvoedingsondersteuning. De onderzoeken zijn, veelal in opdracht, uitgevoerd door lectoraten die actief zijn op het sociaalagogisch terrein en nauw samen werken met gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. In de hoofdstukken wordt niet alleen een beschrijving gegeven van de opzet en uitvoering van de onderzoeken, maar wordt ook besproken wat de uitkomsten kunnen betekenen voor de beroepspraktijk. Zo wordt duidelijk dat het verhogen van de leefbaarheid van buurten en wijken begint met het creëren van aantrekkelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren, dat

Specificaties

Auteur Kwekkeboom, R.
ISBN/EAN 9789088500039
Druk 1