• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Boom Basics Socialezekerheidsrecht

Kirkpatrick, Linde Vliet, Elmira van

9789462126558 - Boom Basics Socialezekerheidsrecht
2e hands

Artikelomschrijving

I Inleiding; 1 Plaatsbepaling en definitie sociaal recht; 2 Drie âpijlersâ nader verklaard; 3 Individueel arbeidsrecht; 4 Collectief arbeidsrecht; 5 Socialezekerheidsrecht; II Algemeen; 6 Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen; 7 Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; 8 Publiek- en privaatrecht; 9 Uitvoering; 10 Handhaving; 11 Rechtsbescherming; 12 Financiering; 12A Socialezekerheidsrecht rond 2022; 13 Ontslagrecht; III De zieke/arbeidsongeschikte werknemer; 14 De twee eerste ziektejaren; Burgerlijk Wetboek (BW); 15 Vangnetfunctie van de Ziektewet (ZW); 59 Na het tweede ziektejaar; de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 16 Socialezekerheidsrecht; 64 Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten (IVA) 16A 65 Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 16B 17 Arbeidsongeschiktheidsschema; IV De werkloze werknemer; 18 Werkloosheidswet (WW); 19 WW-uitkering; 20 Recht op WW; 21 Werknemer; 22 Werkloos zijn; 23 Referte-eis; 24 Geen uitsluitings- of eindigingsgrond; 25 â4 uit 5â-eis; 26 Recht op WW geldend maken; 27 Voorkomen verwijtbare werkloosheid; 28 Passende arbeid krijgen/behouden; 29 Niet benadelen Algemeen Werkloosheidsfonds; 30 Nakomen formaliteiten; 31 Inlichtingenplicht nakomen; 32 Sancties; 33 Hoogte en duur WW-uitkering; 34 Betaling van de uitkering; 34A Re-integratie; 34B Premiedifferentiatie WW; 35 WW-schema; V De Toeslagenwet (TW); 36 De TW; VI Wet IOAW en Wet IOW; 114 De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet IOAW) 37 en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Wet IOW) VII Bijstand; 38 De Participatiewet (PW); VIII Werkloosheid en inkomen (ex-)werknemer; 39 Werkloosheids- en inkomensschema; Trefwoordenregister

Specificaties

Auteur Kirkpatrick, Linde Vliet, Elmira van
ISBN/EAN 9789462126558
Druk 8
€ 16,50
Verwachte bezorgdatum: 11-10

Artikelomschrijving

I Inleiding; 1 Plaatsbepaling en definitie sociaal recht; 2 Drie âpijlersâ nader verklaard; 3 Individueel arbeidsrecht; 4 Collectief arbeidsrecht; 5 Socialezekerheidsrecht; II Algemeen; 6 Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen; 7 Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; 8 Publiek- en privaatrecht; 9 Uitvoering; 10 Handhaving; 11 Rechtsbescherming; 12 Financiering; 12A Socialezekerheidsrecht rond 2022; 13 Ontslagrecht; III De zieke/arbeidsongeschikte werknemer; 14 De twee eerste ziektejaren; Burgerlijk Wetboek (BW); 15 Vangnetfunctie van de Ziektewet (ZW); 59 Na het tweede ziektejaar; de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 16 Socialezekerheidsrecht; 64 Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten (IVA) 16A 65 Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 16B 17 Arbeidsongeschiktheidsschema; IV De werkloze werknemer; 18 Werkloosheidswet (WW); 19 WW-uitkering; 20 Recht op WW; 21 Werknemer; 22 Werkloos zijn; 23 Referte-eis; 24 Geen uitsluitings- of eindigingsgrond; 25 â4 uit 5â-eis; 26 Recht op WW geldend maken; 27 Voorkomen verwijtbare werkloosheid; 28 Passende arbeid krijgen/behouden; 29 Niet benadelen Algemeen Werkloosheidsfonds; 30 Nakomen formaliteiten; 31 Inlichtingenplicht nakomen; 32 Sancties; 33 Hoogte en duur WW-uitkering; 34 Betaling van de uitkering; 34A Re-integratie; 34B Premiedifferentiatie WW; 35 WW-schema; V De Toeslagenwet (TW); 36 De TW; VI Wet IOAW en Wet IOW; 114 De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet IOAW) 37 en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Wet IOW) VII Bijstand; 38 De Participatiewet (PW); VIII Werkloosheid en inkomen (ex-)werknemer; 39 Werkloosheids- en inkomensschema; Trefwoordenregister

Specificaties

Auteur Kirkpatrick, Linde Vliet, Elmira van
ISBN/EAN 9789462126558
Druk 8