• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Fiscale behandeling van de DGA

9789462127111 - Fiscale behandeling van de DGA
2e hands

Artikelomschrijving

Afkortingen; I INLEIDEND DEEL; 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum; 2 Kwalificatie als DGA; Wet IB 2001; artikel 4.7 Wet IB 2001; 3 Hoofdregels voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (object); 9 voordelen; beleggingsmaatschappijen; erfrecht onder bijzondere titel; behoren tot het resultaat uit een werkzaamheid; vervreemdingsvoordeel; aanmerkelijk belang behoren; particulier vermogen; beleggingsmaatschappij; INHOUDSOPGAVE 10 belang; belastingkorting; 4 De TBS-regeling van artikel 3.92 Wet IB 2001; van artikel 3.92 Wet IB 2001; waaraan ter beschikking wordt gesteld; de zin van artikel 3.92 lid 1 Wet IB 2001; 5 Lucratief belang; 6 Dividendbelasting; INHOUDSOPGAVE 11 7 De bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956; 8 De DGA en de loonheffingen; inkomstenbelasting; INHOUDSOPGAVE 12 van een pensioenrecht; de werknemer (de DGA); 9 De buitenlandse belastingplicht van de DGA; een in Nederland gevestigd lichaam; aan een in Nederland gevestigd lichaam; II THEMATISCH DEEL; 10 Fiscale behandeling (on)zakelijke handelingen tussen de DGA en de BV; 10.1 Inleiding; 10.2 (On)zakelijk handelen in de arbeidsrelatie van de DGA; INHOUDSOPGAVE 13 10.3 (On)zakelijk handelen in de vreemdvermogensverhouding; 10.3.1 Gehele vermogensverstrekking door DGA is in fiscale zin eigen vermogen; 10.3.2 Onzakelijke rente op zakelijke vordering van de DGA op de BV; 10.3.3 Onzakelijke lening in de zin van de â25 november 2011â-arresten; 10.3.4 Onzakelijke-leningproblematiek in DGA-sfeer uitgewerkt in een aantal voorbeelden; 10.3.5 Fiscale gevolgen in omgekeerde situatie; 10.3.5.1 Lening van BV aan DGA kwalificeert fiscaal als eigen vermogen; 10.3.5.2 Lening van BV aan DGA kent rentecomponent die niet at armâs length is; 10.3.5.3 Lening van BV aan DGA draagt onzakelijk debiteurenrisico; 10.4 Borgstellingen; 10.4.1 Borgstelling die zich volledig in de aandeelhoudersfeer afspeelt versus een zakelijke borgstelling; 10.4.2 Fiscale behandeling zakelijke borgstelling; 10.4.3 Fiscale behandeling bor

Specificaties

ISBN/EAN 9789462127111
Druk 7
€ 47,50
Verwachte bezorgdatum: 04-10

Artikelomschrijving

Afkortingen; I INLEIDEND DEEL; 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum; 2 Kwalificatie als DGA; Wet IB 2001; artikel 4.7 Wet IB 2001; 3 Hoofdregels voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (object); 9 voordelen; beleggingsmaatschappijen; erfrecht onder bijzondere titel; behoren tot het resultaat uit een werkzaamheid; vervreemdingsvoordeel; aanmerkelijk belang behoren; particulier vermogen; beleggingsmaatschappij; INHOUDSOPGAVE 10 belang; belastingkorting; 4 De TBS-regeling van artikel 3.92 Wet IB 2001; van artikel 3.92 Wet IB 2001; waaraan ter beschikking wordt gesteld; de zin van artikel 3.92 lid 1 Wet IB 2001; 5 Lucratief belang; 6 Dividendbelasting; INHOUDSOPGAVE 11 7 De bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956; 8 De DGA en de loonheffingen; inkomstenbelasting; INHOUDSOPGAVE 12 van een pensioenrecht; de werknemer (de DGA); 9 De buitenlandse belastingplicht van de DGA; een in Nederland gevestigd lichaam; aan een in Nederland gevestigd lichaam; II THEMATISCH DEEL; 10 Fiscale behandeling (on)zakelijke handelingen tussen de DGA en de BV; 10.1 Inleiding; 10.2 (On)zakelijk handelen in de arbeidsrelatie van de DGA; INHOUDSOPGAVE 13 10.3 (On)zakelijk handelen in de vreemdvermogensverhouding; 10.3.1 Gehele vermogensverstrekking door DGA is in fiscale zin eigen vermogen; 10.3.2 Onzakelijke rente op zakelijke vordering van de DGA op de BV; 10.3.3 Onzakelijke lening in de zin van de â25 november 2011â-arresten; 10.3.4 Onzakelijke-leningproblematiek in DGA-sfeer uitgewerkt in een aantal voorbeelden; 10.3.5 Fiscale gevolgen in omgekeerde situatie; 10.3.5.1 Lening van BV aan DGA kwalificeert fiscaal als eigen vermogen; 10.3.5.2 Lening van BV aan DGA kent rentecomponent die niet at armâs length is; 10.3.5.3 Lening van BV aan DGA draagt onzakelijk debiteurenrisico; 10.4 Borgstellingen; 10.4.1 Borgstelling die zich volledig in de aandeelhoudersfeer afspeelt versus een zakelijke borgstelling; 10.4.2 Fiscale behandeling zakelijke borgstelling; 10.4.3 Fiscale behandeling bor

Specificaties

ISBN/EAN 9789462127111
Druk 7