• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Bouwen en omgevingsvergunning 2013 met artikelsgewijs commentaar op woningwet en wabo

Barendregt, H. Rademaker, B. Hout, J. in 't

9789462450028 - Bouwen en omgevingsvergunning 2013 met artikelsgewijs commentaar op woningwet en wabo
2e hands

Artikelomschrijving

De gebouwde omgeving is het decor van ons dagelijks leven. Dat decor en de veranderingen daarin zijn mede het resultaat van wet- en regelgeving. Al meer dan een eeuw neemt de bouwparagraaf van de Woningwet in dat verband een centrale plaats in als wettelijk kader voor de publiekrechtelijke bemoeienis van de overheid met de (ver)bouw, de staat, het gebruik en de sloop van bouwwerken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen de voorschriften van de bouwparagraaf van de Woningwet slechts in samenhang met de Wabo toepassing vinden. In dit boek worden die bouwparagraaf en de Wabo, zoals die per 1 juli 2013 luiden, mede aan de hand van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie uitgebreid van commentaar voorzien. Daarmee is dit boek een belangrijke informatiebron voor de bouwpraktijk, voor op beleids- en uitvoerend niveau bij de bouw betrokken ambtenaren, voor welstandscommissies, voor de juridische adviespraktijk en ook voor gewone burgers die op enigerlei wijze met de (complexe) bouwregelgeving te maken krijgen. Het boek is geschreven door Hans in't Hout, Bert Rademaker en Hans Barendregt, die nauw bij de totstandkoming van de Wabo en wijzigingen van de Woningwet betrokken zijn geweest en beroepsmatig veel kennis over en praktijkervaring met vergunningprocedures hebben.

Specificaties

Auteur Barendregt, H. Rademaker, B. Hout, J. in 't
ISBN/EAN 9789462450028
Druk 1
€ 80,50
Verwachte bezorgdatum: 23-08

Artikelomschrijving

De gebouwde omgeving is het decor van ons dagelijks leven. Dat decor en de veranderingen daarin zijn mede het resultaat van wet- en regelgeving. Al meer dan een eeuw neemt de bouwparagraaf van de Woningwet in dat verband een centrale plaats in als wettelijk kader voor de publiekrechtelijke bemoeienis van de overheid met de (ver)bouw, de staat, het gebruik en de sloop van bouwwerken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen de voorschriften van de bouwparagraaf van de Woningwet slechts in samenhang met de Wabo toepassing vinden. In dit boek worden die bouwparagraaf en de Wabo, zoals die per 1 juli 2013 luiden, mede aan de hand van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie uitgebreid van commentaar voorzien. Daarmee is dit boek een belangrijke informatiebron voor de bouwpraktijk, voor op beleids- en uitvoerend niveau bij de bouw betrokken ambtenaren, voor welstandscommissies, voor de juridische adviespraktijk en ook voor gewone burgers die op enigerlei wijze met de (complexe) bouwregelgeving te maken krijgen. Het boek is geschreven door Hans in't Hout, Bert Rademaker en Hans Barendregt, die nauw bij de totstandkoming van de Wabo en wijzigingen van de Woningwet betrokken zijn geweest en beroepsmatig veel kennis over en praktijkervaring met vergunningprocedures hebben.

Specificaties

Auteur Barendregt, H. Rademaker, B. Hout, J. in 't
ISBN/EAN 9789462450028
Druk 1