• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Nederlands Migratierecht

Zwaan, Karin Terlouw, Ashley Strik, Tineke Oosterom-Staples, Helen Lange, Tesseltje de Hart, Betty d

9789462901537 - Nederlands Migratierecht
2e hands

Artikelomschrijving

Lijst met figuren; Tabel EU-migratieregelgeving over verblijf; Gebruikte afkortingen; 1 Inleiding; Tineke Strik 1.1 Grenzen; 1.2 Gelaagdheid en bronnen van het migratierecht; 1.3 Categorieën in het migratierecht; 1.4 Leeswijzer; 1.5 Overkoepelende leerstukken; 1.6 Actoren; 1.7 Opzet van het boek; 2 Toegang en kort verblijf; Helen Oosterom-Staples 2.1 Inleiding; 2.2 Juridisch raamwerk; 2.3 Toegang tot en kort verblijf in de Europese Unie; 2.4 Weigering toegang en afgifte visum kort verblijf; 2.5 Grenstoezicht; 2.6 Extraterritoriale werking van het buitengrensbeleid; 3 Unieburgers, associatierecht en het recht op verblijf; Helen Oosterom-Staples & Paul Minderhoud 3.1 Inleiding; 3.2 Juridisch raamwerk; 3.3 Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden; 3.4 Familieleden van migrerende Unieburgers; 3.5 Beperking verblijfsrecht: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en rechtsmisbruik; 3.6 Assocatierecht EEG-Turkije; 4 Derdelanders en het recht op regulier verblijf; Karen Geertsema & Tineke Strik 4.1 Inleiding; 4.2 Juridisch raamwerk; 4.3 Verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier (vbt-r); Vw); 4.4 Rechtspositie na verlening van de verblijfsvergunning; 4.5 Niet-verlenging of intrekking verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (vbt-r); 4.6 Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier (vot-r); 4.7 Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier; INHOUDSOPGAVE 11 5 Het recht op verblijf voor gezinsleden; Karen Geertsema & Helen Oosterom-Staples 5.1 Inleiding; 5.2 Juridisch raamwerk; 5.3 Toelating en verblijf van gezinsleden volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn; 5.4 Nederlandse referent en derdelander gezinsleden; 5.5 Voortgezet verblijf van gezinsleden; 5.6 Gezinshereniging en art. 8 EVRM; 5.7 Tot slot: bescherming van gezinsleven in verschillende instrumenten; 6 Arbeid; Tesseltje de Lange & Helen Oosterom-Staples 6.1 Inleiding; 6.2 Juridisch raamwerk; 6.3 Arbeidsmigratierecht voor Unieburgers; 6.4 Arbeidsmigratierecht voor derdelanders; 6.5 Arbeids

Specificaties

Auteur Zwaan, Karin Terlouw, Ashley Strik, Tineke Oosterom-Staples, Helen Lange, Tesseltje de Hart, Betty d
ISBN/EAN 9789462901537
Druk 4
€ 47,00
Verwachte bezorgdatum: 28-09

Artikelomschrijving

Lijst met figuren; Tabel EU-migratieregelgeving over verblijf; Gebruikte afkortingen; 1 Inleiding; Tineke Strik 1.1 Grenzen; 1.2 Gelaagdheid en bronnen van het migratierecht; 1.3 Categorieën in het migratierecht; 1.4 Leeswijzer; 1.5 Overkoepelende leerstukken; 1.6 Actoren; 1.7 Opzet van het boek; 2 Toegang en kort verblijf; Helen Oosterom-Staples 2.1 Inleiding; 2.2 Juridisch raamwerk; 2.3 Toegang tot en kort verblijf in de Europese Unie; 2.4 Weigering toegang en afgifte visum kort verblijf; 2.5 Grenstoezicht; 2.6 Extraterritoriale werking van het buitengrensbeleid; 3 Unieburgers, associatierecht en het recht op verblijf; Helen Oosterom-Staples & Paul Minderhoud 3.1 Inleiding; 3.2 Juridisch raamwerk; 3.3 Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden; 3.4 Familieleden van migrerende Unieburgers; 3.5 Beperking verblijfsrecht: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en rechtsmisbruik; 3.6 Assocatierecht EEG-Turkije; 4 Derdelanders en het recht op regulier verblijf; Karen Geertsema & Tineke Strik 4.1 Inleiding; 4.2 Juridisch raamwerk; 4.3 Verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier (vbt-r); Vw); 4.4 Rechtspositie na verlening van de verblijfsvergunning; 4.5 Niet-verlenging of intrekking verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (vbt-r); 4.6 Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier (vot-r); 4.7 Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier; INHOUDSOPGAVE 11 5 Het recht op verblijf voor gezinsleden; Karen Geertsema & Helen Oosterom-Staples 5.1 Inleiding; 5.2 Juridisch raamwerk; 5.3 Toelating en verblijf van gezinsleden volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn; 5.4 Nederlandse referent en derdelander gezinsleden; 5.5 Voortgezet verblijf van gezinsleden; 5.6 Gezinshereniging en art. 8 EVRM; 5.7 Tot slot: bescherming van gezinsleven in verschillende instrumenten; 6 Arbeid; Tesseltje de Lange & Helen Oosterom-Staples 6.1 Inleiding; 6.2 Juridisch raamwerk; 6.3 Arbeidsmigratierecht voor Unieburgers; 6.4 Arbeidsmigratierecht voor derdelanders; 6.5 Arbeids

Specificaties

Auteur Zwaan, Karin Terlouw, Ashley Strik, Tineke Oosterom-Staples, Helen Lange, Tesseltje de Hart, Betty d
ISBN/EAN 9789462901537
Druk 4