• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Arbeidsrechtelijke themata Bijzondere arbeidsverhoudingen

9789462909304 - Arbeidsrechtelijke themata  Bijzondere arbeidsverhoudingen
2e hands

Artikelomschrijving

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die tegenwoordig is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake ?het recht der arbeiders? bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan: - de ambtenaar; - de leraar; - de geestelijke; - de sporter; - de bestuurder van de nv of bv; - de internationale werknemer; - de zeevarende; - de BES-werknemer; - de uitzendkracht, de payrollwerknemer en de gedetacheerde werknemer; - de oproepkracht; - de oudere werknemer; - de werknemer van een insolvente werkgever; - de (deeltijd) huishoudelijk werker en de particuliere zorgverlener; - de door de overheid gesubsidieerde werknemer; - de vrijwilliger; - de zzp?er; - de handelsagent en de handelsvertegenwoordiger; - en de franchisenemer. Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. Daartoe heeft een flink aantal (super)specialisten op het gebied van de betreffende arbeidsverhoudingen een bijdrage aan deze bundel geleverd. In de huidige, derde druk zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, waaronder de gevolgen van de inwerkingtreding van de WAB, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Franchisewet. Daarnaast zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de arbeidsverhouding van de oproepkracht en de franchisenemer. Het blijft echter niet bij een beschrijving van de toepasselijke regelgeving. Per bijzondere arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgron

Specificaties

ISBN/EAN 9789462909304
Druk 3
€ 97,50
Verwachte bezorgdatum: 09-12

Artikelomschrijving

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die tegenwoordig is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake ?het recht der arbeiders? bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan: - de ambtenaar; - de leraar; - de geestelijke; - de sporter; - de bestuurder van de nv of bv; - de internationale werknemer; - de zeevarende; - de BES-werknemer; - de uitzendkracht, de payrollwerknemer en de gedetacheerde werknemer; - de oproepkracht; - de oudere werknemer; - de werknemer van een insolvente werkgever; - de (deeltijd) huishoudelijk werker en de particuliere zorgverlener; - de door de overheid gesubsidieerde werknemer; - de vrijwilliger; - de zzp?er; - de handelsagent en de handelsvertegenwoordiger; - en de franchisenemer. Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. Daartoe heeft een flink aantal (super)specialisten op het gebied van de betreffende arbeidsverhoudingen een bijdrage aan deze bundel geleverd. In de huidige, derde druk zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, waaronder de gevolgen van de inwerkingtreding van de WAB, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Franchisewet. Daarnaast zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de arbeidsverhouding van de oproepkracht en de franchisenemer. Het blijft echter niet bij een beschrijving van de toepasselijke regelgeving. Per bijzondere arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgron

Specificaties

ISBN/EAN 9789462909304
Druk 3