• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Via handboek

Hulzen, N. van

9789490998509 - Via handboek
2e hands

Artikelomschrijving

VIA HANDBOEK
VIA is de competentiegerichte methode Nederlands van Uitgeverij Deviant. VIA is voor alle niveaus van het mbo en is ontwikkeld conform de referentieniveaus van de Commissie Meijerink. De Commissie Meijerink heeft in het rapport 'Doorlopende leerlijnen taal en rekenen' per referentieniveau vastgesteld aan welke taaleisen een leerling moet voldoen. Deze taaleisen verdeeld over de domeinen:
- leesvaardigheid;
- schrijfvaardigheid;
- mondelinge taalvaardigheid;
- taalverzorging en taalbeschouwing.

In het VIA Handboek komen al deze domeinen aan de orde.

INDELING
Het VIA Handboek bestaat uit zes delen:
- Deel 1 Grammatica
- Deel 2 Spelling
- Deel 3 Stijl
- Deel 4 Spreken en gesprekken
- Deel 5 Lezen
- Deel 6 Schrijven

Daarnaast zijn er uitgebreide bijlagen met overzichten van vaste voorzetsels, werkwoordsspelling en voor- en achtervoegsels. Tot slot is via het trefwoordenregister elk in het VIA Handboek behandelde onderwerp snel terug te vinden.

DOELGROEP
Het VIA Handboek is gericht op de mbo-deelnemer van alle niveaus. In het VIA Handboek vindt de mbo-deelnemer alle informatie die hij nodig heeft op het gebied van Nederlands en communicatie. Vanuit de werkboeken wordt naar het VIA Handboek verwezen, niet andersom. Dit betekent dat de deelnemer het handboek heel gericht zal gebruiken en geen theorie tot zich hoeft te nemen die op dat moment niet relevant is. Het aantal verwijzingen naar het handboek vanuit de werkboeken zal per niveau oplopen. Het handboek kan de hele mbo-opleiding mee en blijft daarna ook nog een nuttig naslagwerk.

GEWIJZIGDE DERDE DRUK
De derde druk van het VIA Handboek is een inhoudelijk gewijzigde druk. Op basis van het rapport van de Commissie Meijerink zijn er meerdere onderwerpen aan de theorie toegevoegd.. Verder is de theorie eenvoudiger en directer geformuleerd: hiermee is het VIA Handboek toegankelijker geworden voor de deelnemers op niveau 2, zonder dat dit van invloed is op de inhoud voor deelnemers op niveau 3 en 4. Tot s

Specificaties

Auteur Hulzen, N. van
ISBN/EAN 9789490998509
Druk 3
€ 28,00
Verwachte bezorgdatum: 16-08

Artikelomschrijving

VIA HANDBOEK
VIA is de competentiegerichte methode Nederlands van Uitgeverij Deviant. VIA is voor alle niveaus van het mbo en is ontwikkeld conform de referentieniveaus van de Commissie Meijerink. De Commissie Meijerink heeft in het rapport 'Doorlopende leerlijnen taal en rekenen' per referentieniveau vastgesteld aan welke taaleisen een leerling moet voldoen. Deze taaleisen verdeeld over de domeinen:
- leesvaardigheid;
- schrijfvaardigheid;
- mondelinge taalvaardigheid;
- taalverzorging en taalbeschouwing.

In het VIA Handboek komen al deze domeinen aan de orde.

INDELING
Het VIA Handboek bestaat uit zes delen:
- Deel 1 Grammatica
- Deel 2 Spelling
- Deel 3 Stijl
- Deel 4 Spreken en gesprekken
- Deel 5 Lezen
- Deel 6 Schrijven

Daarnaast zijn er uitgebreide bijlagen met overzichten van vaste voorzetsels, werkwoordsspelling en voor- en achtervoegsels. Tot slot is via het trefwoordenregister elk in het VIA Handboek behandelde onderwerp snel terug te vinden.

DOELGROEP
Het VIA Handboek is gericht op de mbo-deelnemer van alle niveaus. In het VIA Handboek vindt de mbo-deelnemer alle informatie die hij nodig heeft op het gebied van Nederlands en communicatie. Vanuit de werkboeken wordt naar het VIA Handboek verwezen, niet andersom. Dit betekent dat de deelnemer het handboek heel gericht zal gebruiken en geen theorie tot zich hoeft te nemen die op dat moment niet relevant is. Het aantal verwijzingen naar het handboek vanuit de werkboeken zal per niveau oplopen. Het handboek kan de hele mbo-opleiding mee en blijft daarna ook nog een nuttig naslagwerk.

GEWIJZIGDE DERDE DRUK
De derde druk van het VIA Handboek is een inhoudelijk gewijzigde druk. Op basis van het rapport van de Commissie Meijerink zijn er meerdere onderwerpen aan de theorie toegevoegd.. Verder is de theorie eenvoudiger en directer geformuleerd: hiermee is het VIA Handboek toegankelijker geworden voor de deelnemers op niveau 2, zonder dat dit van invloed is op de inhoud voor deelnemers op niveau 3 en 4. Tot s

Specificaties

Auteur Hulzen, N. van
ISBN/EAN 9789490998509
Druk 3