• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Bouwbesluit 2012 en regeling Bouwbesluit 2012

Jong, Anneke de

9789492952103 - Bouwbesluit 2012 en regeling Bouwbesluit 2012

Artikelomschrijving

Aanleiding tot deze zesde druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2018. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2018 luidt, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 22 juni 2018 (Staatsblad 2018, 197). De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2018 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2018. Deze zesde druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2018 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving.

Specificaties

Auteur Jong, Anneke de
ISBN/EAN 9789492952103
Druk 6
Helaas...
Uitverkocht
Nieuwe editie
€ 62,93
Verwachte bezorgdatum: 01-10

Artikelomschrijving

Aanleiding tot deze zesde druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2018. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2018 luidt, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 22 juni 2018 (Staatsblad 2018, 197). De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2018 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2018. Deze zesde druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2018 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving.

Specificaties

Auteur Jong, Anneke de
ISBN/EAN 9789492952103
Druk 6