• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Tekst & Toelichting

9789492952400 - Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Tekst & Toelichting
2e hands

Artikelomschrijving

Aanleiding tot deze achtste druk zijn de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 (Staatsblad 2020,189) en de wijzigingen inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG eisen, grotendeels opgenomen in Staatsblad 2019,501). Hoewel de inwerkingtreding van deze laatste wijzigingen is voorzien voor 1 januari 2021 zijn zij toch in deze geïntegreerde versie verwerkt. Hiervoor is gekozen omdat BENG een buitengewoon belangrijke stap is waarop ook de gebruiker van dit boek zich zo snel mogelijk moet kunnen voorbereiden. Met BENG geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze al vanaf 1995 in de bouwregelgeving is opgenomen. BENG betekent ook dat de bepalingsmethode NEN 7120 waarmee de EPC wordt berekend met ingang van het moment dat BENG in werking treedt is vervangen door NTA 8800. Om de gebruiker hierover zo goed mogelijk te informeren is in deze uitgave ook een leidraad BENG opgenomen, waarin de relevante informatie zoals deze nu bekend is overzichtelijk achter elkaar is gezet. De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2020 luidt, waarbij ook de toelichtingen op de BENG eisen zijn verwerkt. Deze achtste druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2020/1 januari 2021 luidt. Dit is van belang bij de beo

Specificaties

ISBN/EAN 9789492952400
Druk 8
€ 68,26
Verwachte bezorgdatum: 29-10

Artikelomschrijving

Aanleiding tot deze achtste druk zijn de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 (Staatsblad 2020,189) en de wijzigingen inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG eisen, grotendeels opgenomen in Staatsblad 2019,501). Hoewel de inwerkingtreding van deze laatste wijzigingen is voorzien voor 1 januari 2021 zijn zij toch in deze geïntegreerde versie verwerkt. Hiervoor is gekozen omdat BENG een buitengewoon belangrijke stap is waarop ook de gebruiker van dit boek zich zo snel mogelijk moet kunnen voorbereiden. Met BENG geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze al vanaf 1995 in de bouwregelgeving is opgenomen. BENG betekent ook dat de bepalingsmethode NEN 7120 waarmee de EPC wordt berekend met ingang van het moment dat BENG in werking treedt is vervangen door NTA 8800. Om de gebruiker hierover zo goed mogelijk te informeren is in deze uitgave ook een leidraad BENG opgenomen, waarin de relevante informatie zoals deze nu bekend is overzichtelijk achter elkaar is gezet. De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2020 luidt, waarbij ook de toelichtingen op de BENG eisen zijn verwerkt. Deze achtste druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2020/1 januari 2021 luidt. Dit is van belang bij de beo

Specificaties

ISBN/EAN 9789492952400
Druk 8